Připojení k bezdrátové síti LAN

Bezdrátově připojte stroj k počítači nebo mobilnímu zařízení přes router (směrovač) bezdrátové sítě LAN (přístupový bod). Je-li bezdrátový router vybavený standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup), konfigurace sítě se provádí automaticky a snadno. Jestliže bezdrátový router WPS nepodporuje nebo chcete zadat podrobná nastavení ověření a šifrování, musíte provést nastavení připojení ručně. Předem nakonfigurujte připojení na počítači nebo mobilním zařízení.

Nastavení připojení pomocí funkce WPS

Pokud váš směrovač bezdrátové sítě LAN podporuje funkci WPS, jsou dostupné dva režimy nastavení: režim Push Button a režim kódu PIN.

Ruční nastavení připojení

Ruční nastavení lze provést dvěma způsoby: ručně nakonfigurovat nastavení s vybraným směrovačem bezdrátové sítě LAN nebo ručně zadat všechna potřebná nastavení pro připojení přes bezdrátovou síť LAN. Bez ohledu na zvolený způsob je třeba mít po ruce údaje požadované k instalaci, včetně identifikátoru SSID a síťového klíče.
Používejte bezdrátové připojení LAN dle vlastního uvážení a na vlastní riziko. Bude-li stroj připojený k nezabezpečené síti, vaše osobní informace mohou uniknout k třetí straně, jelikož rádiové vlny využívané při bezdrátové komunikaci se mohou šířit do blízkého okolí, a to i za zdi.
Níže uvádíme zabezpečení bezdrátové sítě LAN podporované tímto strojem. Informace ohledně podpory pro zabezpečení bezdrátové komunikace, kterou poskytuje bezdrátový router, naleznete v příručkách k používaným síťovým zařízením nebo je získáte od výrobce.
128 (104)/64 (40) bit WEP
WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
WPA-EAP (AES-CCMP)
WPA2-EAP (AES-CCMP)
Nicméně, WPA-EAP a WPA2-EAP nemohou být použity, pokud je <Wired LAN + Wireless LAN> vybrán v <Vybrat rozhraní>.
Fungování routeru bezdrátové sítě LAN se liší v závislosti na příslušném síťovém zařízení. Potřebné informace naleznete v příručce k příslušnému síťovému zařízení.
Když je <Zakázat použití slabého šifrování> nastaveno na <Zap> (<Zakázat použití slabého šifrování>), stroj se nemůže připojit k routeru bezdrátové LAN bez nastavení zabezpečení, nebo když je zadáno WEP nebo TKIP.
Tento stroj není dodáván s bezdrátovým routerem. Router si obstarejte.
Bezdrátový router musí vyhovovat požadavkům IEEE 802.11b/g/n a musí být schopen komunikace v pásmu vlnové délky 2,4 GHz. Další informace naleznete v příručkách k používaným síťovým zařízením nebo je získáte od výrobce.

Kontrola nastavení a informací bezdrátové sítě

Zkontrolujte informace, které jste nastavili.
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>  <Informace Wireless LAN>
TIPY
Přímé připojení
Můžete vytvořit přímé bezdrátové spojení mezi mobilním zařízením a strojem bez použití směrovače bezdrátové sítě LAN. Přímé připojení
Snížení spotřeby energie
Nastavením volby <Režim úspory napájení> na <Zap> můžete uvádět stroj pravidelně do režimu úspory energie na základě signálu, který vysílá router bezdrátové LAN. <Wireless LAN> <Režim úspory napájení>
6RE1-00A