Odesílání souborů uložených ve schránce

Soubory uložené ve schránce můžete odesílat nebo je můžete ukládat na souborový server.
Může se stát, že nebudete moci provést odeslání, což závisí na uloženém dokumentu.
1
Stiskněte tlačítko <Přístup k uloženým souborům>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Stiskněte <Schránka>.
3
Vyberte požadovanou schránku.
Informace o položkách na obrazovce a instrukce, jak je používat, najdete v části Úprava souborů uložených ve schránce.
4
Vyberte soubor a stiskněte <Odeslat>.
5
Podle potřeby zadejte místo určení a nastavení pro odesílání.
Podrobné informace najdete v následujících částech. Upozorňujeme však, že zahrnují některá nastavení, která nelze v tomto kroku zadat.
Faxování
Skenování
Chcete-li, aby se vybraný soubor po odeslání smazal, stiskněte <Po odeslání smazat soub.>.
6
Stiskněte <Spustit odesílání>.
Vybraný soubor je odeslán na zadané místo určení.
Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte  (Monitor stavu)  <Odeslat>  <Stav úlohy>  vyberte soubor  stiskněte <Zrušit>.
6RE1-08E