Nelze tisknout

Co zkontrolovat jako první

Svítí, nebo bliká indikátor Zpracování/data na ovládacím panelu?

Pokud bliká nebo svítí, probíhá zpracovávání dokumentu nebo dokument čeká na zpracování. Počkejte, až se zpracování dokončí, případně na obrazovce pro kontrolu stavu tisku vyberte dokument, který chcete zpracovat přednostně.
Kontrola stavu a historie tisku
Tisk dokumentů uchovaných ve stroji (Tisk položek vynuceného podržení)

Je na displeji dotekového panelu zobrazena zpráva?

Když při používání stroje dojde k chybě nebo problému, na displeji dotekového panelu se zobrazí zpráva.
Je zobrazena zpráva nebo číslo začínající symbolem „#“ (chybový kód)

Je možnost <Auto Select> nastavena na hodnotu <Ne>?

Přepněte na odpovídající provozní režim tak, že všechny položky nebo používané položky přepnete na hodnotu <Ano>. Další podrobnosti získáte v příručce Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II)) na webu s online příručkami.

Je povolen tisk s vynuceným podržením?

Pokud je povolen, dokumenty s určitým nastavením se nemusí vytisknout.
Konfigurace nastavení vynuceného pozdržení tisku

Tisknete pomocí tiskového serveru s využitím příkazu LPR?

Pokud trvale tisknete PDF data s použitím příkazu LPR, provádějte jednou za čas jednu úlohu v intervalu nastaveném v <Časový limit>. Další podrobnosti získáte v příručce Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Nastavení stroje (tiskárna PS/PCL/UFR II)) na webu s online příručkami.
6RE1-0KC