Odstraňování problémů

Pokud při používání stroje dojde k problému, než se obrátíte na místního autorizovaného zástupce Canon, projděte si informace v této kapitole.

K jakému problému došlo?

Když dojde k zachycení papíru nebo svorek

6RE1-0K9