Problémy s funkcí MEAP

Při nastavení brány firewall v systému Windows Server nefunguje automatické načtení informací o doméně a o službě.

Brána firewall blokuje komunikaci se serverem DNS*.

Zastavte blokování výchozího portu 53.
* Server DNS obvykle komunikuje pomocí protokolu UDP a portu 53, pokud však data překročí určitou velikost, mohou být zpracována pomocí protokolu TCP.

Při nastavení brány firewall v systému Windows Server nefunguje ověření uživatele.

Brána firewall blokuje komunikaci se serverem LDAP.

Zastavte blokování portu 389.
* Ve výchozím nastavení se ke komunikaci využívá protokol TCP a port 389. Pokud jste port změnili, zastavte blokování nového portu.

Nelze se přihlásit do služby Active Directory.

Provedli jste před instalací služby Active Directory registraci uživatele?

Po instalaci se účty automaticky vygenerují ve složce „Users“, ale protože není zadané přihlašovací jméno uživatele, nelze se přihlásit do služby Active Directory ověření uživatele, protože informace o uživatelích nelze načíst ani při vygenerování klíče. Nastavení změňte následujícím způsobem.
1
Spusťte nástroj pro správu služby Active Directory, „Uživatelé a počítače služby Active Directory“.
2
Pravým tlačítkem klikněte na uživatele zaregistrovaného před instalací služby Active Directory.
3
Z rozevírací nabídky vyberte možnost [Vlastnosti].
4
Vyberte kartu [Účet], zadejte [Přihlašovací uživatelské jméno] a klikněte na tlačítko [OK].
5
Pravým tlačítkem klikněte na uživatele, pro kterého jste změnili nastavení.
6
Z rozevírací nabídky vyberte možnost [Resetovat heslo].
7
V dialogovém okně [Resetovat heslo] zadejte nové heslo a klikněte na tlačítko [OK].

Spouštění je pomalé.

Nelze provést rozpoznání hostitelského jména, protože v záznamu SRV získaném pomocí automatického vyvolání domény je nastavena (neidentifikovatelná adresa).
Server DNS nastavený na stroji nelze nalézt nebo nemůže komunikovat. Zkontrolujte nastavení a komunikační prostředí.
Je-li na stroji nastavena pohotovostní doba síťových připojení, změňte toto nastavení.
Nastavení čekací doby pro připojení do sítě

Přihlašování je pomalé.

Zkontrolujte, zda lze rozpoznat jméno domény zadané na nastaveném serveru DNS (nebo zda lze identifikovat adresu) a v případě potřeby proveďte změny.
Server DNS nastavený na stroji nelze nalézt nebo nemůže komunikovat. Zkontrolujte nastavení a komunikační prostředí.
Zadanou doménu spravuje několik řadičů domény. Přihlašování může být pomalé, protože funkce Ověření uživatele ověřuje všechny řadiče domény až do úspěšného přihlášení. Zkontrolujte řadič domény a v případě potřeby proveďte změny.
6RE1-0KL