Problémy se zabezpečením

Nastavení v nabídce <Nastavení/Uložení> se neobnoví, i když není zaškrtnuté pole v nastavení zásad zabezpečení.

Změněné položky při použití nastavení zásad zabezpečení se neobnoví prostě tím, že se zruší zaškrtnutí pole. Zrušte zaškrtnutí pole a změňte příslušná nastavení z tlačítka (Nastavení/Uložení) nebo nabídky <Nastavení/Uložení> v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní).

Nelze importovat nastavení zásad zabezpečení.

Nezadali jste ze zdrojového zařízení jiné heslo zásad zabezpečení? Odeberte heslo v cílovém zařízení nebo nastavte stejné heslo jako na zdrojovém zařízení.
Použití hesla pro ochranu nastavení spojených se zásadami zabezpečení

Zobrazuje se obrazovka pro zadání bezpečnostního hesla administrátora, i když není nastaveno žádné heslo.

Když importujete nastavení zásad zabezpečení, nastaví se pro cílové zařízení stejné heslo zásad zabezpečení, je-li heslo nastaveno na zdrojovém zařízení. Zkontrolujte heslo na zdrojovém zařízení.
6RE1-0KK