Copy Card Reader

Hvis du installerer "Copy Card Reader" på maskinen, kan du udføre Administration af afdelings-ID med kontrolkortet. Brugere skal godkende sig selv, inden de begynder på en handling, som f.eks. kopiering eller faxning (Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID). Se Administrationsfunktioner vedrørende det maksimale antal registrerbare antal afdelings-id'er.

Kortåbning

Isæt et kontrolkort.

Kontrolkort

Kontrolkort bruges til "Copy Card Reader".
Isætning af et kort
Fjernelse af kortet
Hvis servergodkendelsens brugergodkendelsessystem for Brugergodkendelse (inklusive servergodkendelse ved udførelse af brugergodkendelsessystemet "Servergodkendelse + Lokal enhedsgodkendelse"), er valgt som login-service, kan du ikke benytte Copy Card Reader. Administration af brugere
Hvis skærmbilledet <Hjem> ikke vises, når kontrolkortet indsættes, skal du tjekke, om kontrolkortet er indsat i den rigtige retning, og at kontrolkortet ikke er beskadiget eller spærret.
6RFF-0SE