Konfiguration af indstillinger for administration af afdelings-ID

Du kan organisere og administrere brugere i grupper baseret på afdelings-ID. Følg proceduren herunder for at konfigurere administration af afdelings-ID og aktivere maskinen til at tælle antallet af sider, der anvendes til printning og scanning.
Sørg for, at afdelings-ID'er er blevet indstillet for de brugere, der registreres i maskinen. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Administration af afdelings-ID er kun gyldigt for brugere, der er registreret på den lokale enhed.
Hvis du logger på som en bruger med administratorrettigheder, tildeles der automatisk et Systemadministrator-ID og en Systemadministrator-PIN-kode, og administreres som afdelings-id.
Er Administration af Afdelings-ID aktiveret vi Copy Card Reader, benyttes de Afdelings-ID'er, som er knyttet til kortene. Der kandu ikke registrere afdelings-ID'er.
Få oplysninger om antallet af afdelings-id'er, som du kan registrere, under Administrationsfunktioner.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Brugeradministration>  <Administration af Afdelings-ID>.
3
Tryk på <Til>.
Administration af afdelings-ID er aktiveret.
For at deaktivere administration af afdelings-ID skal du trykke på <Fra>.
Registrering af afdelings-ID'er og PIN-koder
4
Tryk på <OK>.
Sådan tjekkes sideantallene
Hvis du vil tjekke det samlede sideantal, hvert afdelings-ID har brugt til kopier, print og scanninger (inklusive faxer), skal du trykke på <Sidetotaler> på det skærmbillede, der blev vist i trin 3. Sideantallet indeholder ikke tomme sider eller prøveprint til tjek af elementer, som f.eks. justering af forløb eller sikkerhedsvandmærker.
Logge på ved hjælp afdelings-id og pinkode
Ved at registrere en bruger med samme navn som et afdelings-id kan logonhandlinger udføres ved hjælp af et registreret afdelings-id og pinkode. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Logonskærmen kan enten vises, når en handling startes, eller efter at en funktion er valgt. Angivelse af hvornår skærmbilledet til login skal vises
Ændring af login-servicen
Maskinen anvender "Brugergodkendelse" (personlig godkendelsesadministration) som login-servicen. Du kan imidlertid ændre login-servicen til "godkendelse med afdelings-id" ved hjælp af sms. Ændring af login-services
6RFF-0A1