Cassette Module-AG

Gør det muligt at tilføje én papirskuffe. Hvis der ilægges papir i forskelligt format i den valgfri skuffe, kræves der mindre arbejde til skift af papir.

Papirskuffe

Ilæg papir. Ilægning af papir i papirskuffen

Højre dæksel

Åbn dette dæksel, hvis der opstår papirstop i maskinen. Papirstop i et papirmagasin

Lampe for papirniveau

Angiver den resterende mængde papir. Mærket flyttes nedad, efterhånden som den resterende mængde papir formindskes.
Når du bruger maskinen på et andet sted end gulvet, f.eks. på skrivebordet eller hylden, kan der kun være installeret én enhed af dette ekstraudstyr. Tilgængelige kombinationer af papirkildeekstraudstyr
6RFF-0S8