Papirstop i et papirmagasin

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne papiret.
Bekræft inden udførelse
Luk dæksler, som er åbne.

Udbedring af papirstop i papirskuffe 1

1
Åbn hovedenhedens højre dæksel.
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt inden i fremføringsrullen.
Løft leveringsenheden.
Åbn leveringsstyret.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Rør ikke ved den lyseblå knop, der sidder inden i leveringsstyret. Dette kan medføre papirstop.
Luk leveringsstyret.
3
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i papirskuffe 1.
Tag fat i håndtaget på papirskuffen, og træk ud, indtil den stopper.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Sæt papirskuffen forsigtigt i maskinen.
4
Luk forsigtigt hovedenhedens højre dæksel, indtil det klikker.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.

Udbedring af papirstop i papirskuffe 2

1
Åbn hovedenhedens højre dæksel.
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt inden i fremføringsrullen.
Løft leveringsenheden.
Åbn leveringsstyret.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Rør ikke ved den lyseblå knop, der sidder inden i leveringsstyret. Dette kan medføre papirstop.
Luk leveringsstyret.
3
Luk forsigtigt hovedenhedens højre dæksel, indtil det klikker.
4
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i det højre dæksel på papirskuffen.
Åbn papirskuffens højre dæksel.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
5
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i papirskuffen.
Tag fat i håndtaget på papirskuffen, og træk ud, indtil den stopper.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Sæt papirskuffen forsigtigt i maskinen.
6
Luk forsigtigt papirskuffens højre dæksel, indtil det klikker.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.

Udbedring af papirstop i papirskuffe 3 og 4

1
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i det højre dæksel på papirskuffen.
Åbn papirskuffens højre dæksel.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
2
Kontrollér, om papiret sidder fastklemt i papirskuffen.
Tag fat i håndtaget på papirskuffen, og træk ud, indtil den stopper.
Hvis papir sidder fastklemt, skal du trække forsigtigt i det i pilens retning.
Sæt papirskuffen forsigtigt i maskinen.
3
Luk forsigtigt papirskuffens højre dæksel, indtil det klikker.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
6RFF-0L2