Fremfører

Fremførerdæksel

Åbn dette dæksel, når du fjerner fastsiddende originaler i fremføreren. Papirstop i fremføreren

Indikator for originalplacering

Lyser, når der ligger en original i originalbakken.

Skydestyr

Justér disse styr i overensstemmelse med originalens bredde.

Originalbakke

Originaler placeret her bliver automatisk fremført til fremføreren. Når to eller flere ark ilægges, scannes originalerne kontinuerligt. Placering af originaler

Dokumentfremførerens scanneområde

Originaler, der er anbragt i fremføreren, scannes i dette område.

Glasplade

Når du scanner bøger, tykke originaler, tynde originaler og andre originaler, der ikke kan scannes med fremføreren, skal du anbringe dem på glaspladen. Placering af originaler

Originaludbakke

Scannede originaler leveres her.

Indikator for udlevering af original

Hvis du vil forhindre, at originaler efterlades i udbakken til originaler, lyser denne indikator, når der outputtes originaler, og blinker i et stykke tid, efter at alle originalerne er blevet outputtet.
Hvis en kraftig original som en bog eller et bladmagasin placeres på glaspladen, må der ikke trykkes hårdt ned på fremføreren.
Placér ikke genstande i originaloutput-området. Hvis du gør det, kan det beskadige originalerne.
Rengør regelmæssigt fremføreren og glaspladen for at få rene printresultater. Regelmæssig rengøring
6RFF-01S