Brug af fjernfaxer

Selvom du har en multifunktionsprinter uden mulighed for fax, kan du bruge printeren til at sende og modtage faxer via en anden multifunktionsprinter med faxfunktionalitet, hvis begge printere befinder sig på det samme netværk. I dette tilfælde kan printeren med faxfunktionalitet og printeren uden faxfunktionalitet kædes til en servermaskine og en klientmaskine. Deling af faxfunktionalitet og kommunikationslinjer reducerer startomkostningerne og tilbyder en effektiv anvendelse af faxfunktioner.
* Kun tilgængelig for imageRUNNER ADVANCE-serien
Inden brug af fjernfax
Du skal angive indstillingerne på forhånd, så maskinen kan anvendes som en server- eller klientmaskine.
Indstillinger for servermaskiner <Send>
Indstillinger for klientmaskiner <Send>
Sådan anvende denne funktion
Du skal på forhånd installere et systemvalg. Systemindstillinger
Afsendelse af en fax
Du kan sende en fax fra en klientmaskine på samme måde som en normal fax. Grundlæggende betjeninger ved afsendelse af faxer
Følgende indstillinger kræves for at bruge adressebogen på en servermaskine.
Indstillinger for servermaskiner  <Gør Fjernadressebogen åben>
Indstillinger for klientmaskiner  <Hent fjernadressebogen>
Modtagelse af en fax
Faxer, der modtages på en servermaskine, konverteres til I-faxer og videresendes til en klientmaskine. Du skal angive indstillingerne for en servermaskine, så den videresender I-faxer til en klientmaskine, så klientmaskinen kan modtage I-faxerne.
Indstillinger for servermaskiner <Videresendelsesvalg>
Indstillinger for klientmaskiner Indstilling af e-mail/I-faxkommunikation
Når skærmbilledet til indtastning af afdelings-ID og password vises, skal du indtaste ID'et og passwordet, der er registreret i servermaskinen.
Afsenderinformationerne for en fax sendt fra klientmaskinen printes i henhold til indstillingen på servermaskinen. <Afsenders Terminal-ID>
6RFF-065