Kontrol af den resterende mængde forbrugsstoffer

Når du trykker på  (Status Monitor), vises skærmbilledet Status Monitor, så du kan tjekke tonerniveauet eller andre statusindikationer.
TIP
Du kan tjekke den resterende mængde af forbrugsstoffer fra Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening). Kontrol af maskinens status

Tjekker den resterende tonermængde

Det anbefales, at du tjekker den resterende tonermængde før påbegyndelse af et stort printningsjob for at finde ud af, om du skal klargøre en ny tonerpatron eller ej.
Tryk på  (Status Monitor)  <Forbrugsstoffer/Andet> , og tjek den resterende tonermængde.

Tjek af den resterende mængde af hæfteklammer

Det anbefales, at du tjekker den resterende mængde af hæfteklammer, inden du fremstiller et stort antal hæfter for at finde ud af, om du skal klargøre en ny hæftepatron eller ej.
Tryk på  (Status Monitor) <Forbrugsstoffer/Andet>  for at tjekke, hvor mange hæfteklammer der er tilbage.

Kontrol af den detaljerede status for forbrugsstoffer

Kontrol af den detaljerede status for forbrugsvarer
Tryk på  (Status Monitor) <Forbrugsstoffer/Andet>  <Kontrollér forbrugsstoffer>.

<Toner>-skærmen

<Punkt>, <Delnavn>, <Status> og <Resterende dage> vises.

<Andet>-skærmen

<Punkt>, <Delnavn> og <Status> vises.
<Resterende dage> viser det antal forventede dage tilbage, før enheden skal udskiftes, baseret på det forudgående forbrug.
Selv om <Skal udskiftes> vises i <Resterende dage>, må der ikke udskiftes, før en meddelelse beder dig om at udskifte de forbrugsstoffer, der vises i statusvisningsområdet (nederst i touchpanelet).
Målingen for <Resterende dage> færdiggøres ikke i et stykke tid, når maskinen starter igen, og i dette tidsrum vises <1 år eller mere>. De resterende dage, der vises efter dette tidsrum, kan være meget lille midlertidigt.
6RFF-0JU