Kontrol af statussen og logger

Du kan anvende Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening) til at tjekke statussen for dokumenter, der venter på at blive behandlet, samt loggerne for dokumenter der er blevet behandlet. Du kan også tjekke maskinens status, som f.eks. fejlinformationer og den resterende mængde forbrugsvarer.
Når der bruges personlig godkendelsesadministration, kan du begrænse brugerne, så de ikke kan udføre handlinger på andre brugeres job på skærmbilledet <Status Monitor>. <Begræns adgang til andre brugerjob>

Kontrol af statussen for kopier/print

Du kan tjekke statussen for dokumenter, der venter på at blive kopieret eller printet. Du kan også aflevere et dokument før de andre eller annullere et dokument.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] under [Copy/Print]

Funktionsvalg

Vælg den funktion, du vil tjekke, og klik på [Display].

Betjeningsknapper

[Cancel]: Kopiering eller printning er annulleret. Det annullerede dokument slettes og kan ikke gendannes.
[Print Next]: Dokumentet afleveres straks, når det aktuelle dokument er færdigt.
[Pause]: Dokumenter, der printes fra en computer, sættes på pause. Du kan ikke sætte dokumenter, der bliver kopieret, på pause. Tryk på [Resume] for at genoptage printning af et dokument, der er sat på pause.

Dokumentikon

Klik på ikonet for at vise detaljerede oplysninger om dokumentet.

Kontrol af statussen for sendte/modtagne dokumenter

Du kan tjekke statussen på faxer og e-mails, der venter på at blive sendt, faxer der er modtaget, og faxer der venter på at blive videresendt. Du kan også annullere processen til afsendelse og modtagelse af dokumenter.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] under [Send] eller [Receive]

Funktionsvalg

Vælg den funktion, du vil tjekke, og klik på [Display].

[Cancel]

Dokumentafsendelse eller modtagelse er annulleret. Det annullerede dokument slettes og kan ikke gendannes.

Dokumentikon

Klik på ikonet for at vise detaljerede oplysninger om dokumentet.

Kontrol af statussen for gemte dokumenter

Du kan tjekke statussen for dokumenter, der venter på at blive gemt. Du kan også annullere processen til lagring af dokumenter.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] under [Store]

[Cancel]

Dokumentlagring er annulleret. Det annullerede dokument slettes og kan ikke gendannes.

Dokumentikon

Klik på ikonet for at vise detaljerede oplysninger om dokumentet.

Kontrol af jobloggen

Du kan vise en log for dokumenter, der blev kopieret, printet, sendt, modtaget eller gemt.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format...]

Logdataene kan eksporteres og gemmes som en CSV-fil (*.csv) på computeren.

Funktionsvalg

Vælg den funktion, du vil tjekke, og klik på [Display]. De viste funktioner kan variere afhængigt af din maskinmodel og tilbehør.

Kontrol af maskinens status

Du kan tjekke en række informationer om maskinen, som f.eks. fejlinformationer, de resterende mængder af papir og toner, informationer om monteret tilbehør og det samlede antal sider, der er printet frem til nu.
Start Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)  [Status Monitor/Cancel]  Vælg det emne, du vil tjekke
6RFF-0C7