Justering af farveforløb

Hvor gengivelsen af forløbet er blevet så dårlig, at forløbet i det printede eller kopierede billede er markant anderledes end printdataene eller det originale dokument, kan en justering af forløbet muligvis løse problemet.
Du kan bruge følgende papirformater/-typer.
Format: A4, LTR
Type: Almindeligt, kraftigt
Det er ikke muligt at foretage justeringer på en effektiv måde, hvis der ikke er en tilstrækkelig mængde toner.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse> <Justér billedkvalitet> <Automatisk justering af forløb>.
2
Vælg den papirkilde, hvori almindeligt papir eller kraftigt papir er lagt, og tryk på <OK>.
3
Tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
En testside henviser til et ark papir, der er udskrevet med sorte striber, som du bruger i følgende trin.
4
Anbring testsiden på glaspladen.
Placer testsiden, så den side med den printede stribe vender nedad, og striberne på siden er placeret på den fjerne side af maskinen.
5
Luk fremføreren, og tryk på <Start scanning>.
Maskinen begynder at scanne testsiden.
6
Åbn fremføreren, og fjern testsiden.
7
Gentag trin 3 til 6.
For at afslutte justeringen skal du printe testsiden tre gange og scanne den hver gang, der er printet.
6RFF-0JX