Forbedring af fikseringsydeevne, når der fremføres papir af typen Kraftigt 4 fra universalbakken

Når billedet er svagt, fordi der ikke er fikseret tilstrækkeligt med toner på papiret, skal du angive <Korrigér fiksering f. job m. universalbakke (Kraftigt 4)>.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>  <Særlig behandling>  <Korrigér fiksering f. job m. universalbakke (Kraftigt 4)>.
2
Indstil <Korrigér fiksering f. job m. universalbakke (Kraftigt 4)> til <Til>, og tryk på <OK>.
Denne indstilling er kun aktiveret, når der er lagt papir i universalbakken, og <Papirtype> er indstillet til <Kraftigt 4>.
Denne indstilling begrænser masinen til ensidet kopiering og printing, også når der bruges papir, der tillader tosidet kopiering og printing.
Når denne status er indstillet, forringes maskinens produktivitet muligvis en smule.
6RFF-0K4