Initialisering af alle data/indstillinger

Du kan gendanne alle maskinens indstillinger til fabriksindstillingerne. Alle data, der findes på harddisken, overskrives med 0-data (nul) eller en anden værdi, som forhindrer lækage af følsomme data, når harddisken udskiftes eller bortskaffes. Vælg overskrivningsmetoden og antallet af gange, der skal overskrives, baseret på den grad af informationssikkerhed, der kræves i dit miljø. Administratorrettigheder er nødvendige for at udføre initialisering.
Inden initialisering skal du sørge for, at der ikke er dokumenter under behandling, eller dokumenter der venter på at blive behandlet. Disse dokumenter bliver slettet, når der udføres initialisering.
Sluk ikke maskinen under initialiseringen. Det vil kunne medføre fejl i maskinens hukommelse.
Det kan tage 30 minutter eller mere at udføre initialiseringen. Maskinen kan ikke anvendes under initialiseringsprocessen.
Hvis du udfører <Initialisér alle data/indstillinger>, når Copy Card Reader er monteret, er det nødvendigt at geninstallere Copy Card Reader. Du kan få nærmere information hos Canon Danmark.
Inden udførelse af initialisering
Sikkerhedskopiér dine vigtige data, eller eksportér dem som en fil.
Informationer om maskinens indstillinger Import/eksport af indstillingsdataene
Brugergodkendelsesinformationer, der er registreret i godkendelsessystemet til den lokale enhed for personlig godkendelsesadministration Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
Licensfiler til MEAP-applikationer Administration af MEAP-applikationer
Data, der er gemt af MEAP-applikationer (for informationer om hvordan du sikkerhedskopierer dataene, kan du se betjeningsvejledningen til hver enkelt MEAP-applikation.)
Ved brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken
Du skal indtaste passwordet for at initialisere maskinens indstillinger. Brug af et password til beskyttelse af indstillingerne for sikkerhedspolitikken
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <Initialisér alle data/indstillinger>.
3
Vælg sletningsmetoden.
<Én gang med 0 (Null) data>
Data overskrives én gang med 0-data (nul).
<Én gang med tilfældige data>/<3 gange med tilfældige data>/<9 gange med tilfæld. data>
Data overskrives én, tre eller ni gange med tilfældige data.
<DoD-standard>
Data overskrives tre gange. Første gang er med en fast værdi, den anden er med en komplement til den faste værdi, og den tredje er med tilfældige data.
4
Tryk på <Aktivér>  <Ja>.
Initialiseringen er udført. Når processen er færdig, genstarter maskinen, og rapporten Initialisér alle data/indstillinger bliver printet.
Når meddelelsen <Der anvendes en sikkerhedspolitik for denne enhed.> vises, skal der indtastes et password af sikkerhedsadministratoren. For flere informationer kan du kontakte din sikkerhedsadministrator. Anvendelse af en sikkerhedspolitik på maskinen
Selvom jobloginformationerne kan slettes ved at initialisere alle data/indstillinger, registreres resultatet af printning af rapporten Initialisér alle data/indstillinger i printloggen. Kontrol af printningsstatussen og -historikken
TIP
Det er også muligt individuelt at vælge nogle maskinindstillinger og gendanne deres fabriksindstillinger. Indstillinger/Registrering
6RFF-0EL