Fjernelse af unødvendige data på harddisken

Kopierede eller scannede billeddata samt dokumentdata, der er printet fra en computer, gemmes midlertidigt på harddisken. Selvom dokumentdataene og billeddataene automatisk slettes fra harddisken, når handlingerne er udført, bevares nogle data. Du kan forbedre sikkerheden yderligere ved at bruge funktionen til komplet harddisksletning til automatisk at slette alle data, der er bevaret efter handlingerne er udført.
Du kan ikke bruge maskinen, mens unødvendige data bliver slettet. Når datasletning er udført, kan det tage nogen tid, inden maskinen er parat til at scanne originaler.
Maskinens behandlingskapacitet kan blive forringet, når data bliver slettet.
Initialisér dataene og indstillingerne for at slette data, som f.eks. filer gemt i mailboksen, adressebogsinformationer eller loginformationer for kopiering og printning. Initialisering af alle data/indstillinger
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Dataadministration>  <Sletning af alt på harddisken>.
3
Tryk på <Sletning af alt på harddisken>  <Til>  <OK>.
4
Angiv, hvordan dataene skal slettes.
Indstilling af tid for sletning
1
Tryk på <Tid for sletning>.
2
Vælg tiden for sletning, og tryk på <OK>.
Vælg <Mens jobbet udføres> for at slette data straks efter hver proces er udført, eller vælg <Efter job> for at vente, til alle handlinger er udført, og slet alle unødvendige data på samme tid.
Indstilling af sletningsmetode
1
Tryk på <Overskrivningsmetode ved slettestatus>.
2
Vælg sletningsmetoden, og tryk på <OK>.
For at forhindre lækage af følsomme data ved udskiftning eller bortskaffelse af harddisken kan den overskrives med 0-data (nul), tilfældige data eller en fast værdi (som f.eks. 0xff). Vælg overskrivningsmetoden og antallet af gange, der skal overskrives, baseret på de politikker der findes om informationssikkerhed i dit miljø.
<Én gang med 0 (Null) data>
Data overskrives én gang med 0-data (nul).
<Én gang med tilfældige data>/<3 gange med tilfældige data>
Data overskrives én eller tre gange med tilfældige data.
<DoD-standard>
Data overskrives tre gange. Første gang er med en fast værdi, den anden er med en komplement til den faste værdi, og den tredje er med tilfældige data.
3
Tryk på  (Indstillinger/Registrering)  (Indstillinger/Registrering)  <Anv. ændr. indst.>  <Ja>.
6RFF-0EK