Printning på et angivet tidspunkt (planlagt printning)

Du kan indstillet et tidspunkt, hvor printning kan starte, hvilket er nyttigt, når der skal printes store mængder dokumenter om aftenen osv.
Hvis du vil bruge funktionen til planlagt printning, skal <Tvungen Hold> være indstillet til <Fra> på forhånd. <Tvungen Hold>
Hvis du vil bruge funktionen til planlagt printning, skal <Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> være indstillet til <Fra> på forhånd.
Job med planlagt printning slettes, når <Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> er indstillet til <Til>.

Afsendelse af dokumenter til planlagt printning fra en computer

1
Åbn dokumentet, og vis skærmbilledet til printning.
Se i hjælpen til applikationen for at få informationer om visning af skærmbilledet til printning.
2
Vælg maskinen, og klik på [Detaljer] eller [Egenskaber].
3
Vælg [Planlagt udskrivning] til [Outputmetode].
4
Vælg [Starttidspunkt for udskrivningen] i [Detaljer om Planlagt udskrivning], og klik på [OK].
5
Konfigurer printindstillingerne efter behov, og klik på [OK].
6
Klik på [Udskriv] eller [OK].
Dokumentet sendes til maskinen.
Job med planlagt printning udføres efter den tid, der er indstillet på maskinen. Bekræft på forhånd, at den tid, der er indstillet i maskinen, svarer til den på computeren.
Hvis et printjob er planlagt på tidspunkt, der er mere end 24 timer i forvejen, annulleres jobbet.
Et starttidspunkt for print mellem 0:00 og 23:59 er angivet på skærmbilledet til printerdriveren, men tidspunktet behandles i formatet år, måned, dag, time, minut og sekund, hvor sekund er fastsat til 0.

Kontrol af job med planlagt printning

1
Tryk på <Print>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Planlagt print>, og kontrollér de printjob, der venter på at blive outputtet.
Dato og klokkeslæt for den planlagte printning kan ses i <Planlagt>.
Hvis du vil slette et printjob, skal du vælge dokumentet og trykke på <Slet job>.
Job med planlagt printning slettes, når de er afviklet. De vises heller ikke i <Printede job>.
6RFF-06E