E-mailunderretning til dig, når afsendelsen/lagringen er færdig

Du kan modtage en e-mailunderretning, når afsendelsen/lagringen af dokumenterne er udført. Selvom dokumenter venter på at blive sendt/gemt, kan du bruge din computer eller transportable enhed til at tjekke, om afsendelsen af dokumenterne er udført, så du får vished. Når der opstår en fejl, får du at vide, hvilke modtagere dokumenterne ikke kunne sendes til/lagres på.
For at vælge modtageren at underrette fra <Adressebog> er det nødvendigt at registrere modtageren på forhånd. Registrering af modtagere i adressebogen
Hvis du vil vælge <Send til mig selv> som modtageren at underrette, er det nødvendigt at registrere din mailadresse i brugeroplysningerne på forhånd samt at logge på med personlig godkendelsesadministration. Registrering af brugerinformationer i den lokale enhed
1
Anbring originalen. Placering af originaler
2
Tryk på <Scan og send>. <Hjem>-skærmen
3
Angiv modtageren på skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner. Skærmbilledet Grundlæggende scanningsfunktioner
4
Angiv scanningindstillingerne efter behov. Grundlæggende betjeninger ved scanning af originaler
5
Tryk på <Tilvalg>  <Meddelelse om udført job>.
6
Angiv betingelser for underretning, og indstil den modtager, der skal underrettes.
Hvis du vælger <Meddelelse ved alle resultater>, sendes der en undrettelsesmail for hver afsendelsesjob. Hvis du vælger <Medd. kun v fejl>, sendes der kun en underrettelsesmail, når der opstår en fejl.
For flere informationer om hvordan du viser og bruger adressebogen, kan du se Adressebog.
Hvis du vil tjekke indhold af det sendte dokument, skal du vælge <Vedhæftet TX-billede> for at vedhæfte den første side af en PDF-fil til underrettelsesmailen.
7
Tryk på <OK>  <Luk>.
8
Tryk på  (Start).
Originaler scannes og afsendelse/lagring starter. Når afsendelsen/lagringen er udført, sendes e-mailunderretningen til den angivne adresse.
6RFF-07A