Faksilinjan asetukset

Käyttääksesi laitteen faksia, tallenna faksinumero ja yhtiön tai osaston nimi, joka näkyy/tulostuu vastaanottajan faksissa, kun faksi lähetetään. Aseta myös yhdistämiskanavan tyyppi.
Faksitoiminnon käyttö
Faksin lähettämiseen tarvitaan lisävaruste. Järjestelmän lisävarusteet
1
Valitse  (Asetukset/Tallennus).
2
Valitse <Toiminnon asetukset> <Lähetä> <Faksiasetukset>  <Aseta linja>.
3
Valitse <Linja 1> <Tallenna yksikön puhelinnumero>.
4
Kirjoita faksinumero ja valitse <OK>.
Tallentamasi faksinumero ilmoitetaan vastaanottajalle.
5
Kirjoita nimi kohtaan <Tallenna yksikön nimi> ja valitse <OK>.
Tallentamasi nimi ilmoitetaan vastaanottajalle.
Määrittämäsi yksikön nimen sijasta voit näyttää tai tulostaa lähettäjän nimen. Faksien lähettämisen perustoiminnot
6
Valitse linjatyyppi kohdassa <Valitse linjatyyppi> ja valitse <OK>.
Jos et ole varma minkä tyyppistä linjaa käytät, ota yhteys jälleenmyyjään tai puhelinyhtiöön.
Määritä asetus faksivaihtoehdon mukaan.
Voit asettaa vastaanottajan puhelinnumeron näkymään näytössä tai raportissa kohdassa <Aseta numeronäyttö>. <Vastaanotto/Välitys> <Faksiasetukset>
Voit asettaa automaattisen vaihdon tulevan faksin ja tulevan puhelun välillä kohdassa <Valitse vastaanottotila>. <Vastaanotto/Välitys> <Faksiasetukset>
6RFH-019