Laite ei toimi

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, lue seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.

Tarkista ensin

Näkyykö kosketusnäytössä viesti?

Kun laitteen käytössä ilmenee virhe tai ongelma, kosketusnäytössä näkyy viesti.
Näytössä näkyy viesti tai numero, jonka alussa on "#" (virhekoodi)

Onko päävirran merkkivalo sammunut?

Jos päävirran merkkivalo ei syty, vaikka virtakytkin on kytketty päälle, tarkista virtapistoke.

Palaako  (Tehonsäästö)?

Jos se palaa, peruuta lepotila painamalla (Tehonsäästö)-painiketta.

Onko laite yhdistetty tietokoneeseen oikein?

Tarkista laitteen ja tietokoneen välinen verkkoyhteys.
Verkkoympäristön määrittäminen

Laite ei vastaa tietokoneen toimintoihin

Käynnistä laite uudelleen.

Jos laite ei vastaa, vaikka sen virta on päällä, sammuta virta (Laitteen virran katkaiseminen). Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla, odota vähintään 10 sekuntia sen jälkeen, kun päävirran merkkivalo sammuu, ja kytke sitten laitteeseen virta uudelleen (Laitteen käynnistäminen).

Tarkista, että ajuri on asennettu oikein.

Tietoja ajurin asettamisesta on kohdassa Ajurien asentaminen.

Tarkista, että laitteen IP-osoite on oikea.

Tarkista IP-osoiteasetukset ja muuta ne, jos ne ovat virheelliset. Lisätietoja asetuksista on kohdassa Määritys asetusoppaan avulla.

Todennusnäyttö (kirjautumisnäyttö) on näkyvissä

Kirjaudu sisään rekisteröitynä käyttäjänä.

Kun todennusnäyttö (kirjautumisnäyttö) on näkyvissä, sinun on kirjauduttava sisään rekisteröitynä käyttäjänä, jotta voi jatkaa laitteen käyttöä.
Laitteeseen kirjautuminen
6RFH-0KA