High Capacity Cassette Feeding Unit-D

U kunt een papierlade met standaardcapaciteit of een papierlade met hoge capaciteit toevoegen. Hiermee kan papier van verschillende formaten in deze laden worden geplaatst zodat u tijd en moeite bespaart bij het vervangen van papier.

Papierlade

Plaats papier. Papier in de papierlade plaatsen

Papierlade met hoge capaciteit

Plaats papier. Papier in de papierlade met hoge capaciteit plaatsen

Rechterdeur

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

Papierniveau-indicator

Geeft de resterende hoeveelheid papier aan. De markering beweegt omlaag wanneer de resterende hoeveelheid papier vermindert.
De High Capacity Cassette Feeding Unit-D is ontworpen zodat deze alleen op de machine moet worden geïnstalleerd. Deze kan niet worden geïnstalleerd in combinatie met een andere papierbronoptie.

Papier in de papierlade met hoge capaciteit plaatsen

De papierlade met hoge capaciteit kan alleen papier van A4-, LTR- of LGL-formaat ontvangen.
1
Pak de handgreep van de papierlade beet en trek die zo ver mogelijk naar buiten.
2
Pas de positie van de papiergeleiders aan.
Plaats de papierformaathendel op één lijn met de papierformaatindicatoren voor het gewenste papierformaat.
Papierformaatindicatoren
De cijfers op de papierformaatindicatoren in de papierlade verwijzen naar de volgende papierformaten.
11: Letter
14: Legal
3
Leg papier klaar.
Waaier de papierstapel uit en tik met de onderkant op een vlak oppervlak om de vellen papier mooi gelijk te leggen.
Waaier alle vier de randen van het papier goed uit.
Controleer of er genoeg lucht tussen elke vel papier zit.
4
Hier plaatst u het papier.
Zorg dat de formaatinstelling van de papierlade overeenkomt met het formaat papier dat in de lade wordt geplaatst.
Plaats de papierstapel met de afdrukzijde omhoog en tegen de zijkant van de papierlade.
Zorg dat de stapel niet boven de markering voor het maximale aantal vellen komt
Zorg ervoor dat de stapel papier niet hoger is dan de lijn die het maximale aantal vellen aangeeft (). Als u te veel papier plaatst, kan dit papierstoringen veroorzaken.
Als u papier gebruikt met een logo erop, let u dan op de invoerrichting van het papier wanneer u het in de papierbron plaatst. Voorbedrukt papier plaatsen
Zie Beschikbaar papier voor papier dat u in elke papierlade kunt plaatsen.
Als op de verpakking van het papier instructies staan over welke zijde naar boven moet zijn gericht, volg dan die instructies.
Papier kan elkaar overlappen wanneer het wordt ingevoerd, of er kan een papierstoring optreden, afhankelijk van snijvlak van het papier. De afdrukstand wijzigen en het papier opnieuw plaatsen kan het effect van het snijvlak verminderen.
Als het papier op is en het afdrukken wordt gestopt, plaatst u een nieuwe stapel papier. Het afdrukken wordt hervat nadat de nieuwe stapel papier is geplaatst.
5
Schuif de papierlade rustig in de machine.
Als u papier van een ander formaat en type gaat gebruiken
Als u papier van een ander type in de machine plaatst, moet u de instellingen aanpassen. Als u dat niet doet, kan er niet goed worden afgedrukt. Het papierformaat en -type voor de papierlade opgeven
Als u het papierformaat wijzigt, wijzig dan zo nodig het papierformaatetiket (Het etiket met het juiste papierformaat bevestigen). Merk op dat het etiket met het papierformaat mogelijk papierformaten bevat die niet beschikbaar zijn op de machine.
6RFJ-0SA