De sluimermodus inschakelen

Met de sluimermodusfunctie wordt het stroomverbruik verlaagd door tijdelijke uitschakeling van een aantal interne bewerkingen in de machine. U kunt de sluimermodus van de machine activeren door simpelweg op (Energiebesparing) op het bedieningspaneel te drukken. Wanneer de sluimermodus actief is, wordt het aanraakscherm uitgeschakeld en gaat (Energiebesparing) branden. Bedieningspaneel
Afhankelijk van de bedrijfsstatus en bepaalde omstandigheden wordt de sluimermodus soms niet geactiveerd.
U kunt de volgorde instellen voor het starten van noodzakelijke functies wanneer u bewerkingen uitvoert na het opheffen van de sluimermodus. <Sluimermodus Eco afsluiten>
Ook wanneer de machine in de Sluimermodus gaat, blijft de Verwerken/Gegevens-indicator knipperen of groen branden.
De sluimermodus opheffen
Als <Gebruik bewegingssensor> (Instellingen/Registratie) is ingesteld op <Aan>, wordt de sluimermodus automatisch opgeheven als iemand in de buurt is. Als de sluimermodus niet wordt opgeheven, drukt u op  (Energiebesparing). <Gebruik bewegingssensor>
Voor informatie over de locatie van de bewegingssensor raadpleegt u Voorzijde.
Wanneer de sluimermodus wordt geannuleerd door de bewegingssensor en er wordt geen bewerking uitgevoerd binnen 60 seconden, dan wordt de sluimermodus van de machine opnieuw geactiveerd zelfs wanneer de automatische sluimertijd niet is verstreken.
Als <Gebruik bewegingssensor> is ingesteld op <Uit>, wordt de sluimermodus van de machine opgeheven wanneer een van de volgende bewerkingen wordt uitgevoerd:
Wanneer u op de energiebesparingstoets op het bedieningspaneel drukt*1
Wanneer originelen in de aanvoer zijn geplaatst
Wanneer de aanvoer wordt geopend
Wanneer papier op de papiertafel wordt geplaatst of ervan wordt verwijderd*1
Wanneer een deur op de machine wordt geopend of gesloten*1
Wanneer een IC-kaart boven een ID-kaartlezer op de machine wordt gehouden om aan te melden*2
*1 Sommige modellen van de machine ondersteunen deze functie niet.
*2 Alleen van toepassing wanneer <Energieverbruik in Sluimermodus> is ingesteld op <Hoog>. <Energieverbruik in Sluimermodus>
Bij het instellen van de automatische sluimertijd
U kunt de instelling <Automatische sluimertijd> gebruiken om de machine automatisch in de sluimermodus te zetten. Volg onderstaande procedure om de periode van inactiviteit te wijzigen waarna de machine automatisch in de sluimermodus wordt gezet.
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  <Automatische sluimertijd>  of  om de tijdsperiode in te stellen waarna de machine automatisch in de sluimermodus wordt gezet  <OK>.
U kunt instellen dat de sluimermodus op dag van de week automatisch wordt geactiveerd. <Automatische wekelijkse sluimertijd>
Energieverbruik in Sluimermodus
U kunt de hoeveelheid energie instellen die de machine in de sluimermodus verbruikt. Volg de onderstaande procedure om hoeveelheid verbruikte energie in de sluimermodus in te stellen.
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren>  <Tijdklok/Energie instellingen>  ingesteld <Energieverbruik in Sluimermodus> op <Laag> of <Hoog>.
Als u een draadloos LAN of Bluetooth gebruikt terwijl de sluimermodus actief is
Als u <Energieverbruik in Sluimermodus> instelt op <Laag>, schakelt u <Compenseren voor netwerkcommunicatie> in. Als <Compenseren voor netwerkcommunicatie> niet is ingeschakeld, kunnen draadloos LAN en Bluetooth niet worden gebruikt tijdens de sluimermodus.
6RFJ-03E