Voorzijde

imageRUNNER ADVANCE 715i III/615i III/525i III
imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III

Bedieningspaneel

Het bedieningspaneel bestaat uit numerieke toetsen, lampjes, aanraakscherm, enz. U kunt hier alle bewerkingen vanaf het bedieningspaneel uitvoeren en instellingen opgeven. Bedieningspaneel

Invoerlade

Hiermee worden originelen automatisch in de machine ingevoerd om te worden gescand. Als u twee of meer vellen in de invoerlade plaatst, worden deze achter elkaar gescand. Invoerlade

USB-poort (rechter voorkant van de machine)

U kunt apparaten, zoals een USB-geheugenapparaat, aansluiten op de machine. Een USB-geheugenapparaat aansluiten
Op sommige soorten geheugenmedia is het niet altijd mogelijk om gegevens correct op te slaan.
De USB-poort (rechter voorkant van de machine) ondersteunt USB 2.0.

Hoofdschakelaar

Druk op de hoofdschakelaar om de machine aan of uit te zetten.
De machine aanzetten
De machine uitzetten

Rechterklep van de machine

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

Papiertafel

Plaats papier in de papiertafel wanneer u een ander type papier wilt gebruiken dan in de papierlade is geplaatst.
Papiertafel
Papier in de papiertafel plaatsen

Rechterklep van de papierlade

Open deze klep om papier te verwijderen dat in de machine is vastgelopen. Papierstoringen in een papierbron

Papierlade 1

Plaats de papiersoort die u het vaakst gebruikt. Papierlade

Linkerdeksel van de hoofdeenheid

Open dit deksel voor het vervangen van de tonercartridge. De tonercartridge vervangen

Opbergvak voor het reinigingsblad voor het glas

Gebruik dit vak om vellen voor het reinigen van de glasplaat te bewaren.

Bewegingssensor

Wanneer de bewegingssensor een persoon in de buurt van de machine detecteert, wordt de sluimermodus automatisch opgeheven. De sluimermodus inschakelen

Finisher

Wanneer papier wordt uitgevoerd, kunt u sommige afwerkingsfuncties gebruiken. Finisher (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Uitvoerblad (Blad A)

Hier wordt het papier uitgevoerd nadat het afdrukken gereed is. Wanneer u imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III gebruikt, kunt u functies opgeven waarvoor het blad wordt gebruikt door <Output Tray Settings> te configureren. <Instellingen opvangblad>

Ondersteuning papier in opvangblad

Zet deze ondersteuning omhoog, zodat het afgedrukte papier niet naar beneden valt.
Voor meer informatie over de configuratie van optionele apparatuur die op de machine is geïnstalleerd, raadpleegt u Opties.
Een USB-geheugenapparaat aansluiten
U kunt een USB-geheugenapparaat aansluiten op de USB-poorten aan de rechterzijde van de machine, en rechtstreeks vanaf het USB-geheugenapparaat gegevens afdrukken. Originelen die met het apparaat zijn gescand, kunnen ook rechtstreeks worden opgeslagen op het USB-geheugenapparaat. Werken met gegevens in geheugenmedia
Zorg ervoor dat u het USB-geheugenapparaat op de juiste manier op de machine aansluit. Als deze niet op de juiste manier wordt aangesloten, kunnen het USB-geheugenapparaat of de machine defect raken.
Volg de juiste procedure voor het verwijderen van het USB-geheugenapparaat. verwijderen van de geheugenmedia Als u dat niet doet, kunnen het USB-geheugenapparaat of de machine defect raken.
De machine ondersteunt FAT32/exFAT-USB-geheugenapparaten.
Niet-ondersteunde apparaten en toepassingen
Geheugenmedia met beveiligingsfuncties
Geheugenmedia die niet voldoen aan de USB-specificatie
Geheugenkaartlezers aangesloten via USB
Geheugenmedia aansluiten via een verlengkabel
Geheugenmedia aansluiten via een USB-hub
6RFJ-01K