Weergave-instellingen voor de tijdlijn

De volgende twee types informatie worden in de tijdlijn weergegeven.
Voor informatie over de pictogrammen en items in de tijdlijn raadpleegt u Items in de tijdlijn.
Voor elke aangemelde gebruiker kan een tijdlijn worden weergegeven. Zonder aanmelding kan een gedeelde tijdlijn worden weergegeven voor gebruikers die geen verificatie gebruiken, zoals niet-geverifieerde gebruikers en gastgebruikers. Wijzig zo nodig de instellingen voor <Sta niet-geautoris. gebruik. toe de tijdlijn te gebruiken> en <Laat alle aangemelde gebruik. de tijdlijn gebruiken>. Het <Home>-scherm aanpassen
De tijdlijn voor gebruikers die geen gebruikmaken van verificatie, zoals niet-geverifieerde gebruikers en gastgebruikers, wordt bewaard wanneer <Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar> op <Aan> is ingesteld en snelle opstart wordt uitgevoerd. Wanneer de machine wordt uitgeschakeld terwijl <Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar> op <Uit> is ingesteld of geen snelle opstart kon worden uitgevoerd, wordt de tijdlijn voor gebruikers die geen gebruikmaken van verificatie, zoals niet-geverifieerde gebruikers en gastgebruikers, verwijderd.
De tijdlijn kan niet worden geïmporteerd of geëxporteerd. De gegevens van instellingen importeren/exporteren

Geschiedenis instellen

De tijdlijn is handig voor gebruikers die herhaaldelijk dezelfde instellingen en bestemmingen gebruiken voor een functie zoals "Kopie" en "Scannen en verzenden". De geschiedenis van gebruikte instellingen wordt automatisch toegevoegd aan de tijdlijn en kan worden geselecteerd om dezelfde instellingen op te roepen.
In de tijdlijn worden de instellingen van de volgende functies weergegeven.
Kopie
Fax
Scannen en verzenden
Scannen en opslaan (behalve bij opslaan op geheugenmedia)
Toeg. opgesl. best. (afdrukken van Postbus-documenten, afdrukken van Geavanceerde ruimte-bestanden, afdrukken van Netwerk-bestanden)
De laatste 10 items van de geschiedenis blijven bewaard als tijdlijn in chronologische volgorde. De geschiedenis van eerdere opdrachten wordt uit de tijdlijn verwijderd. Wanneer de voorlaatste opdracht opnieuw wordt gebruikt, wordt de volgorde van de bovenste twee opdrachten omgekeerd, maar blijft het aantal opdrachten in de tijdlijn ongewijzigd. Als de instellingen worden gewijzigd nadat ze zijn opgeroepen, worden ze echter als nieuwe instellingen beschouwd.
Als u automatisch toegevoegde geschiedenis wilt verwijderen of de instellingen van die geschiedenis op het <Home>-scherm als een persoonlijke/gedeelde knop wilt opslaan, houdt u de geschiedenis ingedrukt. U kunt <Weergave Bevestigingsscherm bij oproepen> en <Start activiteit voor oproepen (Actie start zodra op knop is gedrukt.)> echter niet instellen wanneer u een persoonlijke/gedeelde knop registreert vanuit de tijdlijn. Persoonlijke/gedeelde knoppen opslaan
Wanneer <Beperk opnieuw verzenden vanuit logboek> op <Aan> is ingesteld, wordt de geschiedenis van "Fax" en "Scannen en verzenden" niet in de tijdlijn bewaard.
De volgende wachtwoorden kunnen voor elke aangemelde gebruiker in de tijdlijn worden opgenomen.
Aanmeldingswachtwoorden voor bestandsservers van de bestemming voor Scannen en verzenden
Aanmeldingswachtwoorden voor rechtenbeheerservers voor Scannen en verzenden
Aanmeldingswachtwoorden voor rechtenbeheerservers voor Scannen en opslaan
Versleutelingswachtwoorden voor Scannen en opslaan (<Wachtwoord nodig om document te openen> en <Wachtwoord nodig om permissie te wijzigen>)
Als het wachtwoord niet of juist wel in de tijdlijn van de aangemelde gebruiker moet worden opgenomen, kan dit worden ingesteld in <Verificatiewachtwoord in cache verbieden>. Het wachtwoord in <Wachtwoord> voor de faxfunctie wordt echter bewaard in de tijdlijn, ongeacht de instelling van <Verificatiewachtwoord in cache verbieden>.
Het wachtwoord wordt niet bewaard in de tijdlijn van niet-geverifieerde gebruikers of gastgebruikers, ongeacht de instelling van <Verificatiewachtwoord in cache verbieden>. Als het wachtwoord in <Wachtwoord> voor de faxfunctie is ingesteld, wordt het echter niet in de tijdlijn weergegeven.
Als <Beheer toegangsnummers adresboek> op <Aan> is ingesteld, wordt het logboek met verzendopdrachten ("Fax" en "Scannen en verzenden") voor niet-geverifieerde gebruikers en gastgebruikers echter niet in de tijdlijn weergegeven.
De instellingengeschiedenis van de gebruiker die is aangemeld, kan worden gedeeld met meerdere machines als personaliseringsgegevens aan de hand van instellingensynchronisatie. Lijst met items die kunnen worden gepersonaliseerd
Met Toeg. opgesl. best. worden bestanden opgeslagen naar de tijdlijn, samen met de instellingen waarmee ze zijn afgedrukt. U kunt geen ander bestand selecteren en alleen de instellingen opnieuw gebruiken. De bijbehorende tijdlijninstellingen kunnen evenmin worden gebruikt als een bestand is verwijderd of verplaatst.

Kennisgevingen

Kennisgevingen worden weergegeven wanneer de aangemelde gebruiker niet-afgedrukte opdrachten heeft. Afdrukken kan worden uitgevoerd door het afdrukscherm van de weergegeven tijdlijn weer te geven.
Er worden geen kennisgevingen weergegeven in de tijdlijn als <Persoonlijk> is ingesteld op <Uit> in <Weergave-instellingen opdrachtenlijst>.
Als <Toon opdrachten van andere gebruiker> is ingesteld op <Aan>, wordt het totale aantal niet-afgedrukte opdrachten voor de aangemelde gebruiker en voor andere gebruikers weergegeven in de kennisgevingen.
6RFJ-02A