Tekens invoeren

Op schermen waarin u cijfers moet invoeren, voert u de cijfers in met de toetsen op het aanraakscherm. Voor het invoeren van cijfers kunt u ook de numerieke toetsen op het bedieningspaneel (Bedieningspaneel) gebruiken.
Voorbeeld: <Alfanum. Tek.>-modus

Tekeninvoerveld

De ingevoerde tekens worden weergegeven.

<Backspace>-knop

Telkens wanneer u op de knop drukt, kunt u een teken links van de cursor een voor een verwijderen.
Als een teken dat u wilt wissen niet links van de cursor staat, drukt u op of () om de cursor te verplaatsen.
Druk op  (Wissen) op het bedieningspaneel als u alle ingevoerde tekens wilt verwijderen.

Invoermodusknop

Selecteer de invoermodus uit de vervolgkeuzelijst.
<Alfanum. Tek.>
Invoermodus voor alfanumerieke tekens
<Symbool>
Invoermodus voor symbolen
U kunt mogelijk niet de invoermodus selecteren omdat het type tekens dat u kunt invoeren, voor sommige schermen vooraf bepaald is.

Tekeninvoerknop

Dezelfde toetsenbordindeling als die van een computer.

Enter-knop

Druk hierop om op een nieuwe regel te beginnen.

<Alt>-knop

Druk hierop om alleen de numerieke toetsen weer te geven.

<AltGr>-knop

Druk hierop om tekens met accenten weer te geven.

<Spatie>-knop

Druk hierop om een spatie in te voeren.

<Caps>-knop

Druk hierop om hoofdletters in te voeren.

<Shift>-knop

Druk hierop om hoofdletters of symbolen in te voeren.

Cursorknop

Verplaats de cursor naar het invoerveld.
Bij weergave van het pictogram voor numerieke toetsen
Wanneer < U kunt numerieke toetsen gebruiken.> wordt weergegeven, kunt u numerieke waarden invoeren met de numerieke toetsen op het bedieningspaneel.
Voorbeeld: <Zoompercentage>-instellingenscherm
Wanneer < Voer in met de numerieke toetsen.> wordt weergegeven, kunt u alleen de numerieke toetsen op het bedieningspaneel gebruiken voor het invoeren van cijfers.
Tekens van het USB-toetsenbord invoeren
Als u tekens wilt invoeren, kunt u ook een USB-toetsenbord gebruiken als u het aansluit op de USB-poort (Voorzijde). Let op de volgende punten wanneer u invoert via een USB-toetsenbord.
Stel <Gebruik MEAP-stuurpr. voor USB-invoerapp.> in <USB-instellingen> op <Uit>. <Gebruik MEAP-stuurpr. voor USB-invoerapp.>
Met een USB-toetsenbord kunt u uitsluitend ASCII-tekens invoeren.
Toetsen die niet op het toetsenbordscherm van het aanraakscherm worden weergegeven, zoals Delete, End, Tab, Esc en de functietoetsen, kunnen niet op een USB-toetsenbord worden gebruikt.
Het invoergeluid van een USB-toetsenbord is te horen op basis van de instellingen <Invoersignaal> en <Ongeldig invoersignaal> op het geluidsinstellingenscherm. Geluiden instellen
6RFJ-02F