De aanvoer reinigen

Als een van de volgende problemen optreedt wanneer het document wordt gescand vanaf de aanvoer, moet u de aanvoer reinigen.
Het document kan niet duidelijk worden gescand
Het formaat van het document kan niet correct worden gedetecteerd
Het document wordt vuil bij het scannen
Er treden vaak papierstoringen op
1
Schakel de stroom uit en haal de stekker uit de wandcontactdoos.
De machine uitzetten
Controleer de werkingsstatus van de machine voordat u deze uitschakelt. U kunt de stroom ook uitschakelen terwijl de machine een bewerking uitvoert, maar hierdoor kan de bewerking worden onderbroken of kunnen gegevens beschadigd raken.
2
Open het deksel van de aanvoer.
3
Reinig de rollen in de aanvoerklep.
Maak een zachte doek vochtig met water en knijp deze goed uit, en veeg de rollers af. Veeg de rollers daarna af met een droge, zachte doek.
Zorg ervoor dat geen vreemde materialen zoals papiersnippers blijven hangen rond de detectiesensoren van de invoer voor meerdere vellen (er zijn twee sensoren). Als u dergelijke materialen opmerkt, verwijdert u deze met een zachte doek.
Als de rollen en het omringende gebied heel vies zijn, reinigt u deze. Hiervoor maakt u een doek vochtig met water en knijpt u deze goed uit, en vervolgens veegt u de verontreinigde gebieden ermee af. Veeg de gebieden daarna af met een droge, zachte doek.
4
Sluit het deksel van de aanvoer voorzichtig.
5
Open de aanvoer.
6
Veeg het scangebied van de documentaanvoer af aan de kant van de aanvoer.
Veeg de witte plaat () en de dunne glasstrook () af.
Veeg het gebied af met de meegeleverde reinigingsdoek. Als u het vuil niet kunt verwijderen, maakt u een zachte doek vochtig met water en knijpt u deze goed uit, en veegt u vervolgens de machine ermee af. Veeg het gebied daarna af met een droge, zachte doek.
7
Veeg het scangebied van de documentaanvoer af aan de kant van de glasplaat.
Veeg de dunne glasstrook () en de witte plaat () af.
Veeg het gebied af met de meegeleverde reinigingsdoek. Als u het vuil niet kunt verwijderen, maakt u een zachte doek vochtig met water en knijpt u deze goed uit, en veegt u vervolgens de machine ermee af. Veeg het gebied daarna af met een droge, zachte doek.
Wacht tot het vocht helemaal is opgedroogd voordat u doorgaat met de volgende stap.
8
Sluit voorzichtig de aanvoer.
9
Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en schakel de stroom in.
De machine aanzetten
Als er na het reinigen van de aanvoer nog steeds strepen op de originelen of het papier verschijnen.
Plaats ongeveer 10 vellen A4-papier in de aanvoer en volg de volgende procedure om <Reinig aanvoer> uit te voeren. Als er een bericht verschijnt dat de reiniging is voltooid, gebruikt u de aanvoer om een origineel te kopiëren zodat u kunt zien of het probleem is opgelost.
Het duurt ca. 20 seconden om de aanvoer te reinigen.
6RFJ-0JK