Afdrukken op een opgegeven tijdstip (Geplande afdrukken)

U kunt een tijdstip instellen waarop moet worden gestart met het afdrukken. Dit is handig wanneer u grote hoeveelheden documenten bijvoorbeeld 's nachts wilt afdrukken.
Als u de functie voor geplande afdruk wilt gebruiken, moet u <Geforceerd in de wachtrij> vooraf instellen op <Uit>. <Geforceerd in de wachtrij>
Als u de functie voor geplande afdruk wilt gebruiken, moet u <Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> vooraf instellen op <Uit>.
De geplande afdrukopdrachten worden verwijderd wanneer <Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> is ingesteld op <Aan>.

Geplande afdrukdocumenten verzenden vanaf een computer

1
Open het document en geef het afdrukscherm weer.
Voor informatie over het weergeven van het afdrukscherm raadpleegt u de Help voor de toepassing.
2
Selecteer de machine en klik op [Details] of [Eigenschappen].
3
Selecteer [Geplande afdruk] voor [Uitvoermodus].
4
Geef [Starttijd afdrukken] op in [Details Geplande afdruk] en klik op [OK].
5
Configureer zo nodig de afdrukinstellingen en klik op [OK].
6
Klik op [Afdrukken] of [OK].
Het document wordt naar de machine gestuurd.
De geplande afdrukopdrachten worden uitgevoerd volgens de tijd die is ingesteld op de machine. Controleer vooraf of de tijd die op de machine is ingesteld, overeenkomt met de tijd van uw computer.
Als een afdrukopdracht is gepland op een tijdstip langer dan 24 uur van tevoren, wordt de opdracht geannuleerd.
Een starttijd voor het afdrukken tussen 0:00 en 23:59 wordt opgegeven op het printerstuurprogrammascherm, maar de tijd wordt verwerkt in de indeling jaar, maand, dag, uur, minuut en seconde (met de seconde vastgelegd op 0).

De geplande afdrukopdrachten controleren

1
Druk op <Afdrukken>. Het scherm <Home>
2
Druk op <Geplande afdruk> en controleer de afdrukopdrachten die nog moeten worden uitgevoerd.
U kunt de geplande datum en tijd voor afdrukken controleren in <Gepland>.
Als u een afdrukopdracht wilt verwijderen, selecteert u het document en drukt u op <Verwijder taak>.
Geplande afdrukopdrachten worden verwijderd nadat deze zijn uitgevoerd. Deze worden ook niet weergegeven in <Afgedrukte opdr.>.
6RFJ-06E