<Licentie/Overige>

U kunt licenties opslaan en de instellingen configureren voor de software en systeemopties die beschikbaar zijn op de machine.
<Registreer licentie>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Voer de licentiesleutel in voor een systeemoptie die op de machine kan worden gebruikt. Optionele producten voor het systeem installeren
<Systeeminformatie afdrukken>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <MEAP instellingen>
U kunt informatie van MEAP-toepassingen en bepaalde systeemtoepassingen als een rapport afdrukken. Een lijst met instellingen afdrukken
<Gebruik TLS>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <MEAP instellingen>
Geef aan of TLS-communicatie moet worden gebruikt bij gebruik van een MEAP-toepassing voor toegang tot de machine via een webbrowser.
<Bevestig TLS-certificaat met MEAP-toepassing>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <MEAP instellingen>
Geef aan of TLS-servercertificaten en hun algemene namen (CN) moeten worden gecontroleerd wanneer TLS-communicatie voor een MEAP-toepassing wordt gebruikt.
<Gebruik DNS in cache>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <MEAP instellingen>
Selecteren of DNS-informatie van succesvolle zoekopdrachten opgeslagen moet worden via een MEAP-toepassing naar het geheugen. U kunt ook een verloopdatum instellen als u ervoor kiest informatie tijdelijk op te slaan.
<Gebr. proxy-instel. v dit app.>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <MEAP instellingen>
Selecteer of u de proxy-instellingen van de machine wilt gebruiken met MEAP-toepassingen. Een proxy instellen
<Voeg X-FRAME-OPTIES toe aan HTTP-koptekst>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>  <MEAP instellingen>
Wanneer de HTTP-server een antwoord retourneert, voegt het X-FRAME-OPTIONS aan de kop toe om te voorkomen dat inhoud die door andere servers is gemaakt, elkaar overlapt.
<UI op afstand>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef aan of de Remote UI (UI op afstand) moet worden gebruikt om de machine te bedienen en instellingen te wijzigen.
<Verwijder inhoud prikbord>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Selecteer dit om berichten van de beheerder op het bedieningspaneel te verwijderen.
<Instellingen Bediening op afstand>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef aan of de functie Bediening op afstand moet worden ingeschakeld. Met deze functie kunt u instellingen opgeven en opdrachten verwerken via een pc door het scherm van het aanraakscherm te laten weergeven op het scherm van de computer.
<Gebruik ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Geef aan of ACCESS MANAGEMENT SYSTEM moet worden gebruikt. ACCESS MANAGEMENT SYSTEM gebruiken
<Registreer/Update software>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
U kunt systeemopties/MEAP-toepassingen op de machine installeren. Optionele producten voor het systeem installeren
<Installatiegids starten>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
U kunt de instructies van de wizard volgen om de begininstellingen van de machine te configureren. Installatie met de installatiegids
<Gebruik van afdrukfunctie van mobiel toestaan>
 (Instellingen/Registratie)  <Beheerinstellingen>  <Licentie/Overige>
Als dit is ingesteld op <Aan>, kunt u bewerkingen uitvoeren vanaf een mobiel apparaat voor documenten die zijn opgeslagen in <Afdrukken>.
6RFJ-0J8