<Printer>

In dit gedeelte worden de printerinstellingen beschreven.
<Afdrukrapport>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt rapporten afdrukken voor de machine-instellingen.
<Printerinstellingen>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Printer>
Geef de printerinstellingen op.
Voor meer informatie raadpleegt u Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Instellen van de machine (PS/PCL/UFR II Printer)).
<Beperk printeropdrachten>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Printer>
Als deze instelling op <Aan> staat, kunt u opdrachten van het printerstuurprogramma beperken.
<PDL-selectie (Plug and Play)>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Printer>
Selecteer de standaardpaginabeschrijvingstaal (PDL).
<Geef instell. print.stuurprogr. prio. vr opdr. papiertafel>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt printerstuurprogramma-instellingen een hogere prioriteit geven dan papierinstellingen in de machine bij het afdrukken van een opdracht als de papiertafel is opgegeven als de papierbron.
<PS Wachtwoordinstellingen>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt het wachtwoord opgeven dat het gebruik beperkt van de opdracht die door de PS-printer is voorbereid.
<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>
 (Instellingen/Registratie)  <Functie-instellingen>  <Printer>
U kunt de papierbron opgeven die wordt gebruikt voor de PCL5 PaperSource-opdracht.
6RFJ-0HY