<Papierinstellingen>

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u kunt registreren welk papier u wilt gebruiken.
<Papierinstellingen>
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt het papierformaat en -type registreren voor elke papierbron. Met deze instelling kunt u de juiste afdrukresultaten bereiken. Het papierformaat en -type voor de papierlade opgeven
<Instellingen Beheer type papier>
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt naast de standaardpapiertypen die op de machine zijn geregistreerd, verschillende typen aangepast papier (door de gebruiker gedefinieerde papiertypen) registreren/bewerken. Instellingen beheer type papier
<Registreren favoriete papier (papiertafel)>
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt eenvoudig papierinstellingen opgeven door papier dat veel wordt gebruikt in de multifunctionele lade, te registreren met een knop. Favoriete papier kan gemakkelijk worden geselecteerd in het scherm dat wordt weergegeven wanneer het papier wordt geplaatst. Veelgebruikt papierformaat en -type voor de papiertafel opslaan
<Std.instell. l. papiertafel>
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt de methode voor het selecteren van het papier voor gebruik in de papiertafel instellen. Als u altijd hetzelfde papierformaat/-type gebruikt in de papiertafel, is het handig om het papier te registreren in <Vrins. gebr.>. Het formaat en type papier voor gebruik met de papiertafel vastleggen
Als u verschillende typen papier gebruikt in de papiertafel, selecteer dan <Altijd opgeven>. Als u vaak meerdere typen papier gebruikt, kunt u de procedure voor het selecteren van het papiertype elimineren door de papiertypen vooraf te registreren. Veelgebruikt papierformaat en -type voor de papiertafel opslaan
<Registreer gebruikersformaat>
 (Instellingen/Registratie)  <Voorkeuren> <Papierinstellingen>
U kunt veelgebruikte vrije formaten papier opslaan. De hier opgeslagen papierformaten worden weergegeven op het scherm voor papierformaatselectie voor de papierlade en de multifunctionele lade. Opslaan van vrij formaat papier (Papier van aangepast formaat)
6RFJ-0HC