Andere netwerkinstellingen

Stel het volgende in overeenstemming met uw netwerkomgeving in.

De PASV-modus van FTP instellen

PASV is een FTP-communicatiemodus die wordt gebruikt tijdens bestandsoverdracht. Druk op <Aan> bij deze instelling om de machine te kunnen verbinden met een FTP-server, zelfs als de machine zich achter een firewall bevindt. Controleer van tevoren of de PASV-modus is ingesteld aan de kant van de FTP-server.
 (Instellingen/Registratie) <Voorkeuren> <Netwerk>  <TCP/IP-instellingen>  <Gebruik FTP PASV-modus>  <Aan>  <OK>

SNTP-instellingen doorvoeren

SNTP is een protocol waarmee u de tijd kunt aanpassen via een tijdserver in het netwerk. SNTP wordt gebruikt wanneer de tijd moet worden aangepast van de machine en de server als beveiligingsverificatie wordt uitgevoerd op het moment dat toegang wordt verkregen tot een LDAP-server. Stel het tijdsverschil (tijdzone) van tevoren in, omdat bewerkingen zijn gebaseerd op UTC (Coordinated Universal Time). De datum/tijd instellen
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen> <SNTP instellingen>.
3
Druk op <Aan> bij <Gebruik SNTP> en voer de nodige instellingen uit.
<Polling interval>
Geef het voorgeschreven interval op in minuten om de tijd aan te passen.
<NTP-serveradres>
Voer het IP-adres van de NTP-server in. Wanneer de DNS-server wordt gebruikt in plaats van een IP-adres, kunt u met de alfanumerieke tekens "hostnaam.domein" (FQDN) invoeren. (Voorbeeld: ntp.voorbeeld.com).
<Controleer NTP-server>
U kunt de communicatiestatus tussen een geregistreerde server en de SNTP controleren. Wanneer een goede verbinding tot stand is gebracht, wordt "OK" weergegeven. Allen de communicatiestatus wordt echter bevestigd, en tijdsaanpassing wordt niet uitgevoerd.
Voor tijdsynchronisatie via SNTP met de NTP-server is het vooraf instellen van de tijdzone van de plaats waar de machine wordt gebruikt, noodzakelijk. De datum/tijd instellen
Als SNTP niet is ingesteld, kan de machine de klok via een externe SNTP-server synchroniseren wanneer bepaalde services worden gebruikt.
4
Druk op <OK>.
5
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.

De machine vanaf apparaatbeheersystemen controleren

Wanneer apparaatbeheersoftware, zoals iW Management Console, wordt gebruikt, kunt u verschillende gegevens, zoals instellingengegevens, adresgegevens en gegevens over storingen in het apparaat, in het netwerk via de server verzamelen/beheren.
1
Druk op  (Instellingen/Registratie).
2
Druk op <Voorkeuren> <Netwerk> <TCP/IP-instellingen> <Instellingen Multicast Discovery>.
3
Stel <Respons> in op <Aan>, druk op <Scope-naam> en voer de scopenaam in.
Voer de scopenaam die met multicastdetectie-instellingen is opgegeven, in bij <Scope-naam>.
4
Druk op <OK>.
5
Druk op  (Instellingen/Registratie) <Ja>.
6RFJ-016