Windowsi põhitoimingud

Olenevalt kasutatavast arvutist võib toiming olla erinev.

Printerikausta kuvamine

Windows Vista
[Start]  valige [Juhtpaneel]  [Printer].
Windows 7 / Server 2008 R2
[Start]  valige [Seadmed ja printerid].
Windows 8 / Server 2012
Tehke paremklõps ekraani alumises vasakpoolses nurgas  valige [Juhtpaneel]  [Kuva seadmed ja printerid].
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Paremklõpsake nuppu [Start]  valige [Juhtpaneel]  [Kuva seadmed ja printerid].
Windows 10
[] valige [Windowsi süsteem]  [Juhtpaneel] [Riistvara ja heli] [Seadmed ja printerid].
Windows Server 2008
[Start]  valige [Juhtpaneel]  topeltklõpsake valikut [Printerid].
Windows Server 2016
Paremklõpsake [ valige [Juhtpaneel]  [Riistvara]  [Seadmed ja printerid].

Funktsiooni [Võrgutuvastus] lubamine

Võrgus olevate arvutite vaatamiseks lubage [Võrgutuvastus].
Windows Vista
[Start]  valige [Juhtpaneel]  [Kuva võrgu olek ja toimingud]  valige [Lülita võrgutuvastus sisse] jaotises [Võrgutuvastus].
Windows 7 / Server 2008 R2
[Start]  valige [Juhtpaneel]  [Kuva võrgu olek ja toimingud]  [Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid]  valige [Lülita võrgutuvastus sisse] jaotises [Võrgutuvastus].
Windows 8 / Server 2012
Tehke paremklõps ekraani alumises vasakpoolses nurgas  valige [Juhtpaneel]  [Kuva võrgu olek ja toimingud]  [Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid]  valige [Lülita võrgutuvastus sisse] jaotises [Võrgutuvastus].
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Paremklõpsake nuppu [Start]  valige [Juhtpaneel]  [Kuva võrgu olek ja toimingud]  [Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid]  valige [Lülita võrgutuvastus sisse] jaotises [Võrgutuvastus].
Windows 10
[] valige [Windowsi süsteem]  [Juhtpaneel] [Kuva võrgu olek ja toimingud] [Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid] valige [Lülita võrgutuvastus sisse] jaotises [Võrgutuvastus].
Windows Server 2008
[Start]  valige [Juhtpaneel]  topeltklõpsake valikut [Võrgu- ja ühiskasutuskeskus]  valige [Lülita võrgutuvastus sisse] jaotises [Võrgutuvastus].
Windows Server 2016
Paremklõpsake [ valige [Juhtpaneel]  [Kuva võrgu olek ja toimingud]  [Muuda ühiskasutuse täpsemaid sätteid]  valige [Lülita võrgutuvastus sisse] jaotises [Võrgutuvastus].

Ühisprinterite kuvamine prindiserveris

1
Avage Windows Explorer.
Windows Vista / 7 / Server 2008
[Start]  valige [Kõik programmid] või [Programmid]  [Tarvikud]  [Windows Explorer].
Windows 8 / Server 2012
Tehke paremklõps ekraani alumises vasakpoolses nurgas  valige [File Explorer].
Windows 8.1/Server 2012 R2
Paremklõpsake nuppu [Start]  valige [File Explorer].
Windows 10 / Server 2016
Paremklõpsake nuppu [] valige [File Explorer].
2
Valige printeriserver jaotises [Võrk] või [Minu võrgukohad].
On võimalik, et võrgus asuvate arvutite vaatamiseks peate sisse lülitama võrgutuvastuse või võrgust arvuteid otsima.
Kuvatakse ühisprinterid.

Kuva [Software Programs/Manuals Setup] kuvamine

Kui pärast CD-ROM/DVD-ROM-plaadi sisestamist kuva [Software Programs/Manuals Setup] arvuti ekraanile ei ilmu, järgige alljärgnevaid juhiseid. Seadme CD-ROM/DVD-ROM nimi on selles juhises näidatud kui „D:”. Seadme CD-ROM/DVD-ROM nimi võib olenevalt kasutatavast arvutist erineda.
Windows Vista / 7 / Server 2008
[Start]  sisestage „D:\MInst.exe“ jaotises [Programmide ja failide otsing] või [Käivita otsing] vajutage sisestusklahvi [ENTER].
Windows 8 / Server 2012
Tehke paremklõps ekraani alumises vasakpoolses nurgas [Käivita] sisestage „D:\MInst.exe“ klõpsake [OK]
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Paremklõpsake nuppu [Start]  [Käivita] sisestage „D:\MInst.exe“ klõpsake [OK]
Windows 10
Klõpsake [Küsi midagi]  sisestage „D:\MInst.exe“  klõpsake otsingutulemust [D:\MInst.exe].
Windows Server 2016
Klõpsake nuppu [ sisestage „D:\MInst.exe”  klõpsake otsingutulemust [D:\MInst.exe].

Testlehekülje printimine Windowsis

Printeridraiveri toimimise kontrollimiseks saate Windowsis printida testlehekülje.
1
Asetage paberisahtlisse A4 formaadis paber. Paberi asetamine paberisahtlisse
2
Avage printerite kaust. Printerikausta kuvamine
3
Paremklõpsake oma seadme printeridraiveri ikooni ja klõpsake valikut [Printeri atribuudid] või [Atribuudid].
4
Klõpsake nuppu [Prindi testleht] vahekaardil [Üldist].
Prinditakse proovilehekülg.

Bitiarhitektuuri kontrollimine

Kui te pole kindel, kas teie arvutis töötab 32- või 64-bitine Windows, järgige järgmisi juhiseid.
1
Kuvage [Juhtpaneel].
Windows Vista / 7 / Server 2008
[Start]  valige [Juhtpaneel].
Windows 8 / Server 2012
Tehke paremklõps ekraani alumises vasakpoolses nurgas  valige [Juhtpaneel].
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Paremklõpsake nuppu [Start]  valige [Juhtpaneel].
Windows 10 / Server 2016
Jätkake punktist 2.
2
Kuvage [Süsteem].
Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 R2 / Server 2012
Klõpsake valikut [Süsteem ja hooldus] või [Süsteem ja turve]  [Süsteem].
Windows 10 / Server 2016
Klõpsake valikut [] [Sätted] [Süsteem] valige [Teave].
Windows Server 2008
Topeltklõpsake valikut [Süsteem].
3
Kontrollige bitiarhitektuuri.
32-bitiste versioonide puhul kuvatakse
[32-bitine operatsioonisüsteem].
64-bitiste versioonide puhul kuvatakse
[64-bitine operatsioonisüsteem].

Arvuti nime kontrollimine

1
Kuvage [Juhtpaneel].
Windows Vista / 7 / Server 2008
[Start]  valige [Juhtpaneel].
Windows 8 / Server 2012
Tehke paremklõps ekraani alumises vasakpoolses nurgas  valige [Juhtpaneel].
Windows 8.1 / Server 2012 R2
Paremklõpsake nuppu [Start]  valige [Juhtpaneel].
Windows 10
Klõpsake nuppu [] valige [Windowsi süsteem]  [Juhtpaneel].
Windows Server 2016
Paremklõpsake nuppu [] valige [Juhtpaneel].
2
Kuvage [Süsteem].
Windows Vista / 7 / 8 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2016
Klõpsake valikut [Süsteem ja hooldus] või [Süsteem ja turve]  [Süsteem].
Windows Server 2008
Topeltklõpsake valikut [Süsteem].
3
Arvuti nime kontrollimine

Printeripordi kontrollimine

1
Avage printerite kaust. Printerikausta kuvamine
2
Paremklõpsake oma seadme printeridraiveri ikooni ja klõpsake valikut [Printeri atribuudid] või [Atribuudid].
3
Veenduge vahekaardil [Pordid], et port oleks õigesti valitud.
Kui kasutate võrguühendust ning olete muutnud printeri IP aadressi.
Kui valitud pordi [Kirjeldus] on [Canon MFNP Port] ning seade ja arvuti on samas alamvõrgus, siis ühendus säilib. Uut porti ei ole vaja lisada. Kui see on [Standardne TCP-/IP-port], peate lisama uue pordi. Printeri portide konfigureerimine

Kahesuunalise ühenduse kontroll

1
Avage printerite kaust. Printerikausta kuvamine
2
Paremklõpsake oma seadme printeridraiveri ikooni ja klõpsake valikut [Printeri atribuudid] või [Atribuudid].
3
Veenduge vahekaardil [Pordid], et märkeruut [Luba kahesuunalisuse tugi] oleks valitud.

Arvutiga ühendatud SSID kontrollimine

Kui teie arvuti on ühendatud traadita side kohtvõrku, siis klõpsale olekualas ikoone , , või , et kuvada ühendatud traadita side kohtvõrgu marsruuteri SSID.

Printimine või saatmine Windowsi poe rakenduse kaudu

Windows 8.1 / Server 2012 R2
Kuvage ekraani paremas servas tuumnupud  Puudutage või klõpsake valikut [Seadmed]  [Prindi]  Kasutatav draiver  [Prindi].
Windows 10
Puudutage või klõpsake rakenduses käsku [Prindi]  Kasutatav draiver  [Prindi].
Windows Server 2012
Kuvage ekraani paremas servas tuumnupud  Puudutage või klõpsake valikut [Seadmed]  Kasutatav draiver  [Prindi].
Selle meetodi abil dokumendi printimisel või faksi saatmisel saab kasutada vaid piiratud arvul faksifunktsioone.
Kui kuvatakse teade [Printeriprobleemid. Lahendamiseks minge töölauale.], siis avage töölaud ja tehke vajalikud toimingud. See teade kuvatakse siis, kui seade on määratud kuvama dokumentide printimisel, faksi saatmisel või muudel sarnastel juhtudel kasutajanime.
60KK-0CC