Teate kuvamine

Näiteks kui paber saab otsa või toonerikasseti kasutusiga on lõppenud, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
Kui ilmneb tõrge
Teatud juhtudel kuvatakse tõrke ilmnemisel juhised, mida tõrke lahendamiseks teha. Järgige probleemi lahendamiseks kuvatavaid juhiseid. Allpool on näitena toodud kuva, mis kuvatakse paberiummistuse korral.
60KK-02L