Põhikuvad

Ekraani kuva Avamenüü ehk seadistuskuva võimaldab käivitada funktsioone (nt kopeerimine ja skannimine). Kuval saate kontrollida ka mitmesugust teavet, nt tõrketeateid ja seadme tööolekut. Ekraan on ühtlasi ka puutepaneel, seega saate teha toiminguid otse ekraani puudutades.
Kuva Avamenüü saate kohandada, korraldades ümber sageli kasutatavad nupud, et hõlbustada juurdepääsu vastavatele funktsioonidele. Kuva kohandamine
Käsitsemise teave
Mõnedel ekraanidel võimaldab nupp <?> vaadata funktsioonide kirjeldust või käsitsemise selgitust.
60KK-02H