Puhkerežiimi aktiveerimine

Puhkerežiimifunktsioon vähendab seadme tarbitavat energiat, lülitades juhtpaneeli voolutarbimise välja. Kui seadet ei kasutata mõnda aega (nt lõunapausi ajal), saate energiat säästa, vajutades juhtpaneelil .
Energiasäästurežiimis
Kui seade läheb puhkerežiimi, süttib klahvil kollakasroheline tuli.
Olukorrad, milles seade ei lähe puhkerežiimi:
seade töötab;
Kui andmete märgutuli põleb või vilgub
kui seadmes on pooleli toiming nagu reguleerimine või puhastamine;
paberiummistuse korral;
Kui välise telefoni toru või valikuline käsikomplekt on hargilt maas
kui seade on seadistatud nii, et sissetuleva faksi helin ei kõla;
kui kuvatud on menüükuva;
kui töö on USB-mäluseadmesse või arvutisse skannimise ootel;
Kui kuval on kuvatud tõrketeade (On ka erandeid. Vahel läheb seade tõrketeate kuvamisel energiasäästurežiimi.)
Kui seade suhtleb LDAP-serveriga jne.
Kui kuvatakse SSID/võrgu võtme ekraan otseühenduse tarvis
Kui toimub sätete importimine või eksportimine
Automaatse puhkerežiimi aja väärtuse muutmine
Automaatse puhkerežiimi aja funktsioon lülitab seadme automaatselt puhkerežiimile, kui seade on olnud määratud aja jõudeolekus. Energiakulu vähendamiseks soovitame kasutada tehasesätteid (<Taimeri-/energiaseaded>). Kui soovite muuta aega, mille möödumisel seade läheb puhkerežiimi, järgige allpool toodud juhiseid.
<Menüü>  <Eelistused> <Taimeri-/energiaseaded>  <Automaatse puhkerežiimi aeg>  Määrake aeg, mille möödumisel seade läheb automaatselt puhkerežiimi  <Rakenda>  
Puhkerežiimi sätte muutmine määratud ajale
Saate konfigureerida sätte nii, et seade läheb puhkerežiimi määratud ajal. Samuti saate konfigureerida puhkerežiimist väljumise määratud ajal.
<Menüü> <Eelistused> <Taimeri-/energiaseaded> Valige <Aut. puhker. igapäev. taimer> või <Puhkerež. väljumise ajaseaded> Valige <Sees> jaotises <Määra see funktsioon> ja sisestage kellaaeg <Rakenda>  
Puhkerežiimist väljumine
Puhkerežiimist väljumiseks saate vajutada  või mis tahes muud klahvi juhtpaneelil.
Puhkerežiimist väljumiseks võite ka puudutada ekraani.
Kui ühendatud on väline telefon või valikuline käsikomplekt, siis seade väljub puhkerežiimist, kui võtate toru hargilt.
60KK-03J