<Taimeri-/energiaseaded>

Kõik taimeri- ja energiaseaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().
Tärnid (*)
Märgiga „*1” tähistatud seadeid ei saa importida ega eksportida.
Olenevalt teie riigist või regioonist ei pruugi märgiga „*2” tähistatud seaded olla saadaval või on teistsugused või neil on teised vaikeväärtused.

<Kehtiva kuup./kellaaja seaded> *1

Saate määrata praeguse kuupäeva ja kellaaja. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
Enne praeguse kuupäeva ja kellaaja seadistamist määrake <Ajavöönd>. Kui seadet <Ajavöönd> muudetakse, siis muudetakse vastavalt ka praegust kuupäeva ja kellaaega.
Praegust kuupäeva ja kellaaega ei saa muuta ühe tunni jooksul pärast suveajale üleminekut.

<Kuupäeva/kellaaja seaded>

Määrake selle regiooni kuupäeva- ja kellaajastandard, kus seade paigaldatakse.
<Ajavöönd>
Saate valida ajavööndi. Kui ajavöönd muudetakse, siis muudetakse vastavalt ka seade <Kehtiva kuup./kellaaja seaded> väärtusi. Kuupäeva ja kellaaja seadistamine
<(UTC –12:00) rahvusvaheline kuupäevajoon, lääs> väärtusele <(UTC) koordineeritud maailmaaeg> väärtusele <(UTC+14:00) Kiritimati saar>
UTC
Koordineeritud maailmaaeg (UTC) on ülemaailmne ajaarvestusstandard, mida kasutatakse kellade ja kellaaja reguleerimiseks. Interneti-side jaoks on vaja õiget UTC ajavööndi seadet.
<Suveaja seaded> *2
Saate keelata või lubada suveaja. Kui suveaeg on lubatud, määrake kuupäevad, mis ajast mis ajani on suveaeg kasutusel.
<Väljas>
 
<Sees>
Algus: kuu, nädal, päev
Lõpp: kuu, nädal, päev

<Kuupäeva vorming> *2

Saate valida kuupäevavormingu (aasta, kuu ja päeva järjestuse).
<AAAA KK/PP>
<KK/PP/AAAA>
<PP/KK AAAA>

<Ajavorming>

Saate valida kas 12- või 24-tunnise kellaajavormingu.
<12 tunni vorming (EL/PL)>
<24 tunni vorming>

<Automaatne lähtestusaeg>

Kui määratud aja jooksul ei vajutata klahvi, siis kuva ja seaded lähtestatakse vaikekuva kuvama (Automaatne lähtestus). Määrake automaatse lähtestuse toimumisaeg. Automaatset lähtestamist ei toimu järgmistel juhtudel:
kuvatud on seadistusmenüü;
seade töötleb andmeid (nt dokumentide printimisel või fakside saatmisel või vastuvõtmisel);
Kuvatakse tõrketeade ja tõrkemärgutuli Tõrge vilgub (automaatne lähtestamine toimub siiski, kui tõrge ei takista kasutajal funktsiooni kasutamise jätkamist).
<Määra see funktsioon>
<Väljas>
<Sees>
<Aja määramine>
1 kuni 2 kuni 9 (min)
Pärast automaatlähtestust kuvatava kuva saate määrata seade <Funktsioon pärast automaatset lähtestust> abil.

<Funktsioon pärast automaatset lähtestust>

Saate valida, kas pärast automaatset lähtestamist kuvatakse näidikul vaikekuva. Kui valitud on seade <Vaikefunktsioon>, kuvatakse seades <Vaikekuva pärast käivitust/taastamist> valitud funktsiooni põhikuva (<Vaikekuva pärast käivitust/taastamist>). Kui valitud on seade <Valitud funktsioon>, siis kuvatakse valitud funktsiooni põhikuva.
<Vaikefunktsioon>
<Valitud funktsioon>

<Automaatse väljalülituse aeg>

Saate seada taimeri väärtuse, mille jooksul seade pärast puhkerežiimi jõudmist ja jõudeolekus olemist automaatselt välja lülitub.
<Määra see funktsioon>
<Väljas>
<Sees>
<Aja määramine>
1 kuni 4 kuni 8 (h)
Enne seade <Automaatse väljalülituse aeg> väärtuse määramist
Kui <Automaatse väljalülituse aeg> on lubatud, võib seade automaatselt välja lülituda isegi juhul, kui kasutate seda rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides) või Send Function Setting Tool (Saatmisfunktsiooni seadistamise tööriist). Ilmneda võib talitlushäire, eriti kui seade lülitub välja andmete importimise ajal. Kui impordite andmeid rakendusega Remote UI (Kaugkasutajaliides) või Send Function Setting Tool (Saatmisfunktsiooni seadistamise tööriist), seadke esmalt sätte <Automaatse väljalülituse aeg> olekuks <Väljas>.
Kui seadme puhkerežiimi ajal muudetakse rakenduse Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu mõnda seade [Timer Settings] väärtust, lähtestatakse taimeri seade <Automaatse väljalülituse aeg> väärtuseks algusaeg. Kui seade on pärast taimeri lähtestamist olnud teatud aja jõudeolekus, lülitub see automaatselt välja.

<Automaatse puhkerežiimi aeg>

Kui seadet pole kasutatud või see pole andmeid töödelnud määratud aja jooksul, siis seade aktiveerib energia säästmiseks puhkerežiimi (Automaatne puhkerežiim). Saate määrata aja, mille möödudes aktiveeritakse automaatne puhkerežiim. Automaatne puhkerežiim ei aktiveeru, kui kuvatud on seadistusmenüü. Maksimaalse energiasäästu tagamiseks soovitame kasutada tehases määratud vaikeseadeid. Puhkerežiimi aktiveerimine
1 kuni 60 (min)

<Automaatse puhkerežiimi igapäev. taimer>

Saate määrata kellaaja, millal seade läheb automaatselt puhkerežiimi. Puhkerežiimi aktiveerimine
<Määra see funktsioon>
<Väljas>
<Sees>
(0:00 kuni 12:59 AM/PM)

<Puhkerežiimist väljumise ajaseaded>

Määrake kellaaeg, millal seade väljub puhkerežiimist. Puhkerežiimi aktiveerimine
<Määra see funktsioon>
<Väljas>
<Sees>
(0:00 kuni 12:59 AM/PM)
60KK-08K