Mitme dokumendi paljundamine ühele lehele (N ühel)

 
Saate vähendada mitmeleheküljelise originaaldokumendi suurust ja paigutada leheküljed paberi ühele poolele. See võimaldab lehtede arvu kokku hoida, kuna dokumendi saab paljundada algsest väiksemale arvule lehtedele.
Sätte <N ühel> kasutamisel vähendatakse paljundussuhet automaatselt (paljundussuhe kuvatakse kuval). Kui paljundamine pole alanud, saate kujutise suurust veelgi vähendada, langetades automaatselt kuvatud numbrilist väärtust. Kuid selle suurendamisel ei pruugita paljundada originaaldokumendi servi.
<N ühel> pole saadaval, kui kasutate sätet <Kustuta raam>.
Kui paljundate mitu originaaldokumenti ühele leheküljele, võidakse paljundatud kujutisele lisada veerised.
<Koopia>  <Muud seaded>  <N ühel>  Valige kombineeritavate lehekülgede arv ja valige <Edasi>  Valige originaaldokumendi suurus kuval <Skannimissuurus> Kuval <Väljundi suurus> valige paberiallikas, mis sisaldab soovitud paberit

Kombineeritavate lehekülgede arv

Valige, milline hulk lehekülgi kombineeritakse paberi ühele küljele. Näiteks <4 ühel> tähendab, et ühele lehele kombineeritakse neljaleheküljeline originaaldokument.

<Küljendus>

Määrake, kuidas soovite originaaldokumendid lehel paigutada.
60KK-047