Põhilised paljundustoimingud

Selles jaotises kirjeldatakse originaaldokumendi paljundamise põhilisi toiminguid.
1
Asetage üks või mitu originaaldokumenti seadmesse. Dokumentide asetamine
2
Valige <Koopia> kuval Avamenüü. Avamenüü kuva
3
Valige <Koopiate arv> paljundamise põhifunktsioonide kuval. Paljundamise põhifunktsioonide kuva
4
Sisestage koopiate arv ja valige <Sule>.
Kui sisestasite vale väärtuse, kustutage see  abil.
5
Määrake paljundamisseaded vastavalt vajadusele.
Tiheduse reguleerimine
Kahepoolne paljundamine
Suurendamine või vähendamine
Paljunduspaberi valimine
Teavet muude paljundamissätete kohta leiate teemast Paljunduskvaliteedi tõstmine ja reguleerimine või Tarvilikud paljundusfunktsioonid.
6
Valige <Alusta>.
Paljundamine algab.
Kui soovite tühistada, valige <Tühista>  <Jah>. Paljundamise tühistamine
Originaaldokumentide 1. juhises sööturisse asetamisel
Originaaldokument skannitakse automaatselt.
Originaaldokumentide 1. juhises dokumendiklaasile asetamisel
Kui ekraanile ilmub teade <Paberi suurus ja seaded ei ühti> või <Mälu on täis. Skannimine tühistatakse. Kas soovite printida?>, ei pruugi kopeerimine õnnestuda. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
Lehe servadeni ulatuva teksti või kujutistega originaaldokumentide paljundamisel
Originaaldokumendi servasid ei pruugita paljundada. Lisateavet skannimisveeriste kohta leiate teemast Põhiseade.
Kui soovite paljundada alati samu seadeid kasutades Funktsioonide vaikesätete muutmine
Kui soovite vajadusel kasutamiseks salvestada sätete kombinatsiooni Sageli kasutatavate sätete salvestamine
60KK-03Y