Välispindade puhastamine

Printeri heas seisukorras püsimiseks puhastage regulaarselt selle välispindu, eriti ümber õhuavade.
1
Lülitage printer välja ja lahutage toitejuhe vooluvõrgust.
Kui lülitate printeri välja, siis printimise ootel olevad andmed kustutatakse. Faksidokumente, mis võeti vastu mällu vastuvõtmise funktsiooniga, fakse, mis on saatmise ootel, ja aruandeid, mis prinditakse automaatselt pärast fakside saatmist ja vastuvõtmist, ei kustutata.
2
Puhastage printeri välispinnad ja õhuavad.
Kasutage veega või vees lahjendatud pehmetoimelise puhastusvahendiga niisutatud ja seejärel kuivaks väänatud pehmet riidelappi.
Õhuavade leidmiseks vt Esikülg.
3
Oodake, kuni printeri välispind on täielikult ära kuivanud.
4
Ühendage toitejuhe vooluvõrku ja lülitage printer sisse.
60KK-09K