Seadme funktsioonide piiramine

Seadme mõnesid funktsioone võidakse aeg-ajalt väärkasutada või need võivad luua võimalusi väärkasutuseks. Turvalisuse eesmärgil saab seadme kasutusvõimalusi piirata funktsioonide osalise või täieliku keelamisega.
Juurdepääsu piiramine aadressiraamatu ja saatmise funktsioonidele
Saate määrata aadressiraamatu PIN-koodi, et keelata lõppkasutajal andmete muutmist või piirata sihtkohti, mida saab määrata fakside saatmiseks. Saate ka kasutajal keelata faksi korraga saatmist mitmesse sihtkohta (järjestikust edastamist). Juurdepääsu piiramine aadressiraamatu ja saatmise funktsioonidele
Arvutist printimise keelamine
Saate „arvutist printimist” piirata ainult dokumentide kaitsmiseks nii, et prinditöid ei saa teostada ilma seadmes PIN-koodi sisestamata. Arvutist printimise keelamine
USB-funktsioonide piiramine
USB-ühendus võimaldab lihtsasti ühendada lisaseadmeid, kuid võib olla turvariskiks näiteks teabelekke tõttu. Saate piirata USB-ühendust arvutiga või salvestamist USB-mäluseadmesse. USB-funktsioonide piiramine
HTTP-side keelamine
Kui võrgu kaudu ei teostata operatsioone, näiteks kui printerit kasutatakse USB-ühenduse kaudu, saate keelata HTTP-side, et vältida häkkimist HTTP-pordi kaudu. HTTP-side keelamine
Kaughalduse keelamine
Kui te kaugkasutaliidest ei kasuta, võite selle funktsioonid keelata, et vältida kaugjuhtimise teel kasutamist Remote UI (Kaugkasutajaliidese) abil. Tarkvara Remote UI (Kaugkasutajaliides) keelamine
60KK-07K