Акценти за функциите

Този раздел съдържа съвети за ефективно използване на функциите на устройството, разделени по категория. Използвайте тези функции в съответствие с целевото предназначение и работната среда.
60R7-0AA