Използване на "зелени" технологии и пестене на разходи

Има много начини да използвате по-малко хартия, тонер и енергия и да съкратите разходите.
 
2-странен печат
 
Отпечатване на множество страници върху един лист
Можете да използвате 2-странен печат за копиране и задачи за печат, изпратени от компютър, и дори за входящи факс документи. Тъй като ще използвате едва половината от хартията, която бихте използвали в противен случай, можете да намалите разходите си за хартия наполовина. За да пестите дори още по-ефективно, комбинирайте 2-странния печат с функцията за печат на няколко страници на един лист "N в 1". Можете да отпечатате до 32 страници на един лист, което е полезно както за природата, така и за джоба ви.
 
За да започнете наистина да пестите хартия, отпечатвайте множество страници върху едната страна на лист хартия – 2 или 4 страници при копиране; до 16 страници за задачи за печат, изпратени от компютър. Тази функция е дори още по-ефективна, когато се използва в комбинация с 2-странно печатане.
 
 
Режим на покой
 
Факс без хартия
Важна функция за спестяване на енергия и пари е режимът на покой, който изключва устройството, когато никой не го използва. Това устройство автоматично преминава в режим на покой, но режимът може да бъде активиран и ръчно, когато е необходимо. Натиснете  веднъж, за да активирате режима на покой. Натиснете бутона отново, за да отмените режима на покой.
 
Смятате ли е необходимостта от хартия за работа с факсове за даденост? Тези старомодни хартиени разпечатки, които правите всеки път, са ек от миналото. Изпращайте документите по факс такива, каквито са – създадени на компютър. Така не се ползва хартия и съответно всичко е по-бързо. А получените документи се записват най-напред в паметта, което позволява да отпечатате само тези, които е необходимо, и така да елиминирате нуждата от изразходване на хартия за директна поща и др.
60R7-0AC