Преглед на мрежовите настройки

IP адресът не е правилно конфигуриран, ако се извежда като "0.0.0.0".
Ако сте свързали устройството към комутатор или мрежов мост, свързването може да е неуспешно дори при правилно конфигуриране на IP адреса. Този проблем може да бъде решен чрез задаване на пауза, преди да започне комуникацията. Задаване на период от време за изчакване на свързването към мрежа
Можете да отпечатате списък с текущите мрежови настройки. Списък с потребителски данни/списък с данни на системния администратор

Преглед на настройките на IPv4

<Статус монит.>  <Мрежова информация>  <IPv4>  Изберете настройката, която искате да прегледате Проверете настройките

Преглед на настройките на IPv6

<Статус монит.>  <Мрежова информация>  <IPv6> Изберете настройката, която искате да прегледате Проверете настройките

Преглед на MAC адреса за кабелна LAN мрежа

1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Предпочитания>  <Мрежа>.
Ако се покаже екранът за влизане, въведете правилните ID и PIN код. Влизане в устройството
3
Изберете <Настройки за Ethernet драйвер>.
Показва се MAC адресът.

Преглед на MAC адреса и информацията за безжична LAN мрежа

1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Предпочитания>  <Мрежа>.
Ако се покаже екранът за влизане, въведете правилните ID и PIN код. Влизане в устройството
3
Изберете <Настройки на безжична LAN>.
4
Прочетете съобщението, което се показва, и изберете <ОК>.
5
Изберете <Информация за връзката>.
6
Изберете настройката за преглед.
Преглед на информацията за защита
За да прегледате информацията за WEP и WPA/WPA2-PSK, изберете <Настройки за защита>.
Преглед от екрана <Статус монитор>
Можете да прегледате <Статус на безжична LAN> и <Информация за последна грешка> от <Статус монитор>.
<Статус монит.>  <Мрежова информация>  <Тип мрежова връзка>  Изберете настройката, която искате да прегледате
60R7-00R