Рестартиране на устройството

В зависимост от елементите за настройка, които са били променени, може да е необходимо да накарате промените да влязат в сила чрез рестартиране на устройството. Този раздел описва как да рестартирате устройството.

Рестартиране на устройството чрез действие на основния модул

1
Натиснете превключвателя за захранването.
Пълното изключване на устройството може да отнеме известно време.
При изключване на устройството се изключва бутонът за пестене на енергия на работния панел.
2
Изчакайте поне 10 секунди след изключването, след което натиснете превключвателя за захранването отново.
Устройството стартира.

Рестартиране на устройството чрез отдалечено действие

1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и влезте в режим на системен оператор. Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху [Restart Device] в менюто в лявата част на екрана.
4
Проверете [Device Status], за да се уверите, че не се изпълняват никакви функции, и щракнете върху [Execute].
5
Щракнете върху [OK].
Започва процес на рестартиране. Комуникацията остава неактивна, докато основният модул не се рестартира.
60R7-02E