Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

За да работите отдалечено, трябва да въведете IP адреса на устройството в уеб браузъра и да стартирате Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Предварително проверете IP адреса на устройството (Преглед на мрежовите настройки). Ако имате въпроси, се консултирайте с мрежовия администратор.
1
Стартирайте уеб браузъра.
2
Въведете "http://<IP адреса на устройството>/" в адресното поле и натиснете клавиша [ENTER].
Ако желаете да използвате IPv6 адрес, поставете IPv6 адреса в средни скоби (напр.: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).
Ако се изведе предупреждение за сигурност
Възможно е да се изведе предупреждение за сигурност, когато комуникацията на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) е шифрована (Конфигуриране на ключ и сертификат за TLS). Когато настройките за сертификат или за TLS нямат грешки, продължете да работите в уеб сайта.
3
Влезте в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
Когато функцията за управление на кодове на отдели е деактивирана
Изберете [System Manager Mode] или [General User Mode], след което въведете [Remote UI Access PIN], ако е необходимо.
[System Manager Mode]
Можете да управлявате всички операции и настройки в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Въведете правилния ID в [System Manager ID] и PIN код в [System Manager PIN]. Задаване на ID и PIN код на системен оператор
[General User Mode]
Можете да проверявате състоянието на документите и на самото устройство, както и да променяте някои настройки. Ако искате да проверите дали даден ваш документ се намира в опашката за печат или да откажете печатането на даден ваш документ, който се намира в опашката за печат, въведете потребителското име за документа в [User Name]. Потребителското име се задава автоматично за отпечатваните документи на базата на информация като име на компютъра или име за влизане в компютъра.
[Remote UI Access PIN]
Ако е зададен [Remote UI Access PIN], въведете PIN кода. Задаване на PIN код за Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Когато функцията за управление на кодове на отдели е активирана
Въведете правилния ID в [Department ID] и PIN код в [PIN]. Настройване на функцията за управление на кодове на отдели
4
Щракнете върху [Log In].
Извежда се страницата на портала (главната страница). Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

Когато влезете в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), се появява показаната по-долу страница на портала. В този раздел са описани показваните в страницата на портала елементи и основни операции.

[Device Basic Information]

Извежда текущото състояние на устройството и информация за грешки. Ако е възникнала грешка, ще се изведе връзка към страница с информация за грешки.

[Consumables Information]

Извежда информация за хартията и оставащото количество тонер в касетите.

[Support Link]

Извежда връзката за поддръжка, зададена в [Support Link] под [License/Other].

Символ за обновяване

Обновява текущо показаната страница.

[Language]

Избира език, на който да се показват екраните на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).

[Log Out]

Излизане от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Извежда се страницата за вход.

[Mail to System Manager]

Извежда прозорец за създаване на имейл към системния оператор, зададен в [System Manager Information] в [User Management].

[Status Monitor/Cancel]

Извежда страницата [Status Monitor/Cancel]. Можете да проверите състоянието/хронологията на изчакващите документи или да ги откажете.

[Settings/Registration]

Извежда страницата [Settings/Registration]. Когато сте влезли в режим на системен оператор, можете да променяте настройки и да съхранявате/зареждате запаметени данни. Настройване на опции от менюто чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

[Address Book]

Показва запаметените в адресната книга кодове за съкратено набиране и предпочитани адреси. Когато сте влезли в режим на системен оператор, можете също така и да попълвате или редактирате адресната книга. Запаметяване на дестинации от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

[Application Library]

Извежда страницата за настройване на Application Library.
60R7-084