Запаметяване на дестинации в адресната книга

Този раздел описва как да запаметявате дестинации от работния панел. За запаметяване на дестинации можете да използвате и Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Запаметяване на дестинации от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
1
Изберете <Адрес. книга> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Регистр. на дест.>
Ако се покаже екран, който ви подканя да въведете PIN код, въведете PIN кода за адресната книга и изберете <Приложи>. Ограничаване на използването на адресната книга
3
Изберете типа на адреса, който искате да запаметите.
Запаметяване на дестинации чрез LDAP сървър
Ако имате инсталиран LDAP сървър в офиса, можете да търсите информация за потребителите в сървъра и да я запаметявате в адресната книга.
За запаметяване от LDAP сървър трябва да зададете предварително настройките за свързване с LDAP сървъра. Запаметяване на LDAP сървъри
Запаметяване на дестинации от настройки за извикване
Ако са предоставени настройки за извикване, можете да изберете <Н-ки за извикване> и да запаметите дестинациите.
4
Изберете <Име>.
Запаметяването на <Име> е по ваш избор. Ако запаметите <Име>, дестинацията може да бъде търсена по азбучен ред.
5
Въведете името и изберете <Приложи>.
Относно въвеждането на текст вижте Въвеждане на текст.
6
Изберете <Факс номер>, <Имейл адрес> или <Адрес за I-факс>.
7
Въведете дестинацията и изберете <Приложи>.
Задаване на подробни настройки (само при запаметяване за факс)
8
Изберете <Регистриране като>.
9
Изберете <Предпочитания> или <Съкратено набиране>.
Ако изберете <Съкратено набиране>, изберете номера на дестинацията, или изберете <Изпол. циф. клав.> и въведете номера на дестинацията.
10
Изберете <Приложи>.
Можете да направите група от дестинации, които вече са запаметени в адресната книга, и да я запаметите като отделна дестинация. За повече информация вижте Запаметяване на няколко дестинации като група.
Ако искате да промените или изтриете данни за дестинациите, запаметени в адресната книга, вижте Редактиране на запаметените в адресната книга дестинации.
60R7-03L