Запаметяване на дестинации от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

Можете да запаметявате и редактирате дестинации в адресната книга с помощта на компютър. Тук се указват също и дестинации на споделени папки или FTP сървъри.
Можете да променяте настройките само когато сте влезли в режим на системен оператор.
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Address Book] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
Ако е изведена страницата за въвеждане на PIN код
Адресната книга е защитена с PIN код. Въведете [PIN] и щракнете върху [OK].
3
Щракнете върху [Coded Dial].
Можете да запаметите дестинации също и в "Предпочитани". В този случай щракнете върху [Favorites], вместо върху [Coded Dial]. Предпочитани
4
Щракнете върху текстовата връзка под [Number], [Type] или [Name] за даден елемент с име "Not Registered".
Можете да редактирате запаметен елемент, като щракнете върху съответната текстова връзка под [Number], [Type] или [Name].
Можете да изтриете запаметена дестинация, като щракнете върху съответния бутон [Delete].
Ако изтриете дестинация от адресната книга, тя се изтрива и от предпочитаните настройки. Запаметяване на често използвани настройки
5
Изберете типа на дестинация за регистриране и щракнете върху [OK].
За да запаметите дестинацията на споделената папка или FTP сървъра, изберете [File].
6
Задайте дестинацията.
За да запаметите дестинация за факсове
За да запаметите дестинации за имейли и I-факсове
За да запаметите дестинацията на споделената папка или FTP сървъра
 
7
Щракнете върху [OK].
60R7-087