Основни операции за копиране

Този раздел описва основната операция, използвана за копиране на оригинал.
1
Поставете оригиналите. Поставяне на оригинали
2
Изберете <Копиране> в екрана Начало. Екран Начало
3
Изберете <Брой копия> в екрана с основни функции за копиране. Екран с основни функции за копиране
4
Въведете броя на копията и изберете <Затвори>.
Ако сте въвели грешна стойност, използвайте , за да я изчистите.
5
Задайте нужните настройки за копиране.
Регулиране на наситеността
2-странно копиране
Увеличаване или намаляване
Избор на хартия за копиране
За информация относно други настройки за копиране вижте Подобряване и коригиране на качеството на копиране или Полезни функции за копиране.
6
Изберете <Старт>.
Копирането започва.
Ако искате да го отмените, изберете <Отказ>  <Да>. Отмяна на копирането
При поставяне на оригинали в подаващото устройство на стъпка 1
Оригиналът се сканира автоматично.
При поставяне на оригинали върху стъклото за документи на стъпка 1
Когато на дисплея се покаже <Несъответствие на формат хартия и н-ки> или съобщението <Паметта е пълна. Сканирането ще бъде отменено. Искате ли да отпечатате?>, съществува възможност копирането да не се извърши правилно. За повече информация вижте „Отстраняване на неизправности (FAQ)“ на уеб сайта с онлайн ръководства.
При копиране на оригинали с текст или изображения, които се простират до краищата на страницата
Краищата на оригинала може да не бъдат копирани. За повече информация относно белите полетата при сканиране вижте Основен модул.
Ако искате винаги да правите копия с едни и същи настройки: Промяна на настройките по подразбиране за функциите
Ако искате да запаметите комбинация от настройки, които да използвате при необходимост: Запаметяване на често използвани настройки
60R7-03Y